Den 12 september går klubbens sista del av medlemsundersökningen för 2018 ut till er medlemmar. Undersökningen genomförs, för klubbens räkning, av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet. Ditt svar är viktigt!

I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang och träning, och i vilken grad du rekommenderar ett medlemlemskap till anhörig eller vän. Detta ger klubbledningen ett utmärkt underlag för att vi ska få reda på vad DU har för syn på klubbens verksamhet och golfanläggningen.

Över 340 klubbar, fördelat över hela Sverige deltar, vilket också visar hur vi ligger till vid en jämförelse med andra klubbar. Resultatet av undersökningen ligger till grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid varför det är mycket viktigt att vi får in så många svar som möjligt.

Ditt svar är viktigt
Flera av er har redan fått enkäten under året, då den är uppdelad i fler omgångar. Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som får undersökningen denna gång svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter. Har du inte varit med i undersökningen tidigare i år, eller inte får något mail den 12 september, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat.