Tävlingskommittén

Tävlingskommittén

Bo Johansson
Ordförande

Madelene Hagstöm

 

Marie Engsen

Patrik Forsemalm

Morgan Roslinger

Gerd Johansson