Bankommittén

Bankommittén

Jonas Beurling
Ordförande

Torgny Petterson
Head Greenkeeper

Niclas Arwefjäll
Golfchef

Lars-Göran Kjällman

Krister Gustafsson

 

Linda Lilja

Hans Carlsson
Resursgruppen

Östen Jacobsson
Resursgruppen