Klubbens historia

Tranås Golfklubbs historia 1951-2022

 

1951
Den 11 oktober tillsattes en interimsstyrelse.

Direktör Stig Hjelmquist
Apotekare J.A Berke
Advokat Torsten Hellberg
Förs.chef Bengt Holmgren
Stadskamrer Börje Melbäck


1952
Den 3 maj bildades klubben och styrelsen.

Ordförande Direktör Stig Hjelmqvist
Vice Ordf. Advokat Torsten Hellberg
Sekreterare Apotekare Jan Berke
’Skattmästare Stadskamrer Börje Melbäck
  Fabrikör Erik Hellberg
  Direktör Gunnar Perlind
  Disponent Felix Brandel
  Disponent Elis Crossner
  Ingenjör Martin Andersson
  Greve Axel Hamilton
  Försäljnigschef Bengt Holmgren
Suppleant Representant Sven Hellkvist
Suppleant Disponent Anders Segerdahl
Suppleant Skorstensfejarmästare Ragnaar Gjörloff

Ett frivilligt tillägg på 10 kr för medlemmar som använde banan för träning!

Klubben hade 96 aktiva medlemmar. Mark arrenderades av greve Hamilton och Tranås stad. Entreprenör för banan var Tengvall och banarkitekt var Ragnar Sundblom, Stockholms Golfklubb. Erik Andersson var anställd som banskötare mot en lön på 4 000 kr/säsong.

Intresseanmälan att bli medlem i den nybildade golfklubben var den 15 maj 1952, 96 aktiva och en passiv medlem.

1954
Den 29 september beslutades om bygga ut banan med tre nya hål så att man fick en nio- hålsbana. Till banskötare utsågs Josef Lindberg. Lönen som banskötare var 3 kr/tim plus semesterersättning. Styrelsen beslöt att anställa Golfförbundets tränare Mr Jenkins 14 dagar i september. Stig Göran Göransson skänkte ett timrat uthus till golfklubben för förvaring av klubbor och vagnar. Utbyggnad till 9 hål påbörjades.

1955
Styrelsen beslöt att omskriva lånet på 2 000 kr till 10-årigt amorteringslån. På förslag av Jan Berke beslöt styrelsen att gå i borgen för en växel på 3 500 kr för att omgående kunna betala leverantörsskulder, då klubbens goda renommé annars kunde äventyras. En mannekänguppvisning som arrangerades för att stärka ekonomin inbringade 3 500 kr som överträffade de djärvaste förväntningarna! Styrelsen beslöt att det endast ett årsmöte behövde hållas mot tidigare två, årsmötet ska genomföras före mars månads utgång.

1956
Första klubbhuset färdigt. Kostnad 2 472 kr. Mobil greenbevattningsanläggning. Kostnad 1 600 kr. Första noteringen om ett klubbmästerskap Segrare: Sven Andersson. Första tävlingsprogrammet. Antal medlemmar – 145 st. Lotteri och mannekänguppvisning var en viktig intäkt i en ansträngd ekonomi.

1957
Lennart Hyland blev medlem i Tranås Golfklubb.

1958
Bankommittén fick i uppdrag att inköpa en motordriven greenklippare till ett pris av högst 1 500 kronor.

1959
Den omtyckte banskötaren Janne Fransson åtog sig uppdraget även 1959, styrelsen ansåg att en höjning av hans lön till 4 kr/tim kunde medgivas.

1960
Sven-Erik Widmalms protest mot avbrott i spelet på grund av regn avslogs då det ansågs klarlagt att åskan gick. Regel 37(6) kunde tillämpas, varför protesten ogillades av styrelsen. Christer Åkervall hade en bra tävlingssäsong och blev klubbmästare och vann Cirruspokalen, Ove Fundins vandringspokal och Lions pokal.

1961
Årsavgiften höjdes till 125 kr för manlig spelare och 175 kr för äkta makar. Elektriskt ljus installerades i klubbhuset. Krönleins bryggeri hyr ut läskedrycksautomater varvid hyran betalas av ett tillägg av 10 öre per flaska. Ett listigt sätt att alltid ha kall pilsner och läskedryck på lager, varför beslöts att en sådan automat borde anskaffas. Det var delade meningar i styrelsen om klubben hade råd att anställa en egen tränare vilket skulle innebära en kostnad på 7- 8 000 kr. Det beslöts att låna en tränare från Jönköpings Golfklubb en dag i veckan.

1962
Åke Danielsson blir kassaförvaltare. Ett greenfeesamarbete mellan Tranås GK och Eksjö GK innebar att medlemmarna spelade på varandras banor utan att erlägga greenfee. En förhandling om gemensam tränare med Eksjö GK och Motala GK fördes med Mr. Robert William Boalt och man var överens om ett kontraktsförslag men när det skulle undertecknas anmälde Mr Boalt förhinder.

1964
Efter att tränarfrågan stötts och blötts under ett antal år sedan klubben bildades beslöt styrelsen anställa en tränare tillsammans med Eksjö och Värnamo inför säsongen 1965. Han hette Stig Nilsson. Nilsson och skulle även arbeta som greenkeeper på Tranås GK.

1965
”Gamla” klubbhuset hyrdes av Tranåsbaden och renoverades och inreddes. Tranås GK ansökte om bidrag från kommunen för denna renovering. Antal medlemmar – 195 st. Jan Rosell blev klubb- och distriktsmästare för seniorer och juniorer. En övningsbana hade funnits bredvid dåvarande hål 1 (nuvarande hål 17). Styrelsen började diskutera en ny placering av en ”riktig” Driving range, enda tänkbara placering skulle vara gärdet mellan hål 3 nuvarande hål 10) och Hjelmquistska chateaut som det står i protokollet.

Då de flesta golfbanor numera tillämpar att man får spela med alla upphittade bollar, även märkta beslöt styrelsen att så även skulle ske här dock med undantag av bollar funna på övningsfältet. Ritningar för ombyggnad av blivande klubbhus visades för styrelsen. Kalkylen för ombyggnaden var 32 000 kr och för inventarier 10 000 kr.

1966
Frågan om utbyggnad till 18 hål togs upp för första gången. Jan Rosell vann för andra året DM både för seniorer och juniorer. Tranås GK sökte en lämplig person att sköta städning och servering i klubbhuset. Fru Arespång anlitades för detta uppdrag. Serveringen skulle bestå av kaffe med bröd, smörgåsar, läskedrycker och lättöl (annat öl finge endast serveras i samband med gruppmåltid). Köksutrustning inköptes till ett pris på cirka 800 kronor. Stig Hjelmquist redogjorde för kostnaderna för klubbhusbygget till en kostnad av 51 548 kronor. Genom att byggnadskommittén lyckats samla in 17 449 kronor så överskreds budget för projektet med 2 000 kronor.

1967
Styrelsen beslutade att bilda ett arbetsutskott som skulle kunna besluta i mindre viktiga ärenden, beträffande ekonomiska ärenden dock ej över 1 000 kronor. Vid årsmötet tilldelades Jan Berke Svenska Golfförbundets förtjänsttecken i silver som delades ut av major Erik Runefelt som var ledamot av Svenska Golfförbundets styrelse. Vid styrelsemötet den 15 juni 1967 var ordförande Stig Hjelmquist förhindrad att närvara för första gången på 15 år, mötet leddes av vice ordföranden Sven-Erik Widmalm. En medlem fick en varning av styrelsen då denne betett sig olämpligt på banan.

1968
Banföreståndare för 10:e året har varit Janne Fransson, Jannes bror Yngve Fransson anställdes som banskötare. Yngve Franssons lön beslutades till 8 kr/tim. Fru Mary Svensson var anställd som vaktmästare och har bott i den renoverade lägenheten på klubbhusets övervåning, fru Svensson har skött servering och städning och försäljning i shop. Efter en överenskommelse med tränaren John Hewitt i Linköping ska biträdande tränaren Peter Mickelsson komma till Tranås på tisdagar och onsdagar varje vecka under golfsäsongen. Efter önskemål från medlemmar så flyttades den gamla greenen på hål 2 till gräsmattan vid klubbhusets norra gavel för att användas som en puttningsgreen. Antalet medlemmar 251 st. Klubbmästare herrar i både slagspel och matchspel blev Björn Karlsson och klubbmästare i slagspel för damer blev Astrid Danielsson. Jan Rosell vann SM för seniorer efter att 1966 och 1967 vunnit SM för juniorer. Dessutom blev Jan Rosell Smålandsmästare för seniorer som i Västervik.

1969
Inköp av en traktor inkl. kärra för 8 000 kr, en vertikalskärare till ett pris av 2 000 kr och en s.k. Tranåslastare för ca 4 000 kr beslutades. För finansiering beslöt styrelsen att ta upp ett checkräkningslån om 10 000 kr hos Tranås Sparbank.

1970
Jan Rosell blir Sveriges första spelande golfproffs. Om han skulle misslyckas i sin satsning så hade Jan ett treårskontrakt STIGA i Tranås.

1971
Tranås kommun var ovillig att släppa till mark för utbyggnad på Norraby. Ett område kring Gransbo ansågs lämpligt för en helt ny anläggning. I maj arrangerade TGK:s junioravdelning en kändistävling i golf. Deltagare var Tranåssonen och Sveriges första golfproffs Jan Rosell, hockeymålvakten Wille Löfqvist, bordtennisspelarna Hans Alser, Kjell ”Hammarn” Johansson och nyblivne världsmästaren Stellan Bengtsson. Radiomannen Lennart Hyland deltog också i tävlingen liksom TGK:s ordförande Stig Hjelmquist.

1972
Planerna på utbyggnad till 18 hål på Norraby förankras hos Tranås kommun. Styrelsen beslöt att kortspel i klubbhuset skall förbjudas. Styrelsen beslöt att anslå 4 000 kronor för utbyggnad av bevattningsanläggningen enligt Klas-Åke Kilanders förslag. Tränare under året var Malcolm McLoud från Eksjö. Antal medlemmar – 278

1973
Jan Berke avgår som banchef och ersätts av Bengt Ljunggren. Markarbetet för de nya 9 hålen påbörjas av Tranås kommun. Elsie Andersson ansvarar för servering och driving range, Elsie har dock ett önskemål om att få varmvatten indraget till köket. Ladugården (f.d. stallet) har klubben ej intresse av och byggnaden bör med det snaraste bort. Avtal med Eksjö GK om lån av tränaren Jonas Peil som ska vara på plats en dag i veckan från 18 april till september.
Vid årsmötet presenterade ordförande Stig Hjelmquist skisser på hur en utbyggnad till 18 hål planeras. Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag om utbyggnad samt att man får uppta ett lån om maximalt 50 000 kronor för finansiering av etapp ett. En kampanj för att värva fler medlemmar under några propagandadagar i maj beslutades.

1974
Tränaren Hans Eriksson från Eksjö GK anställdes som tränare under säsongen 1974, en dag i veckan. Årsavgifter: Herrar 325 kr, damer 275 kr, juniorer 100 kr. En ny värdinna för servering, shop och driving rangen var Ulla-Britta Nygren.

1975
I planeringsarbetet gällande en 18-hålsbana framkom ett förslag om en ny placering av ett nytt klubbhus som lämnades in till kommunen för godkännande. Styrelsen beslöt att sända en representant till ett möte i Växjö beträffande bildandet av specialdistriktsförbund.

1976
Arrendeavtal mellan Tranås kommun och Tranås GK förelåg och en slutdiskussion skulle genomföras innan undertecknande av detsamma. Vid ett klubbmöte den 10 juni presenterades ett finansieringsförslag för utbyggnad till 18 hål för medlemmarna. Ca 40 medlemmar deltog vid detta klubbmöte. Vid klubbmötet beslöts att anta styrelsens förslag på ett obligatoriskt personlån om 2 000 kr för alla medlemmar året efter att de fyllt 21 år. Personlånet ska betalas i början av 1977. Värdinna i klubbhuset var Kerstin Bridgeman-Williams. Antal medlemmar – 340 vilket var en minskning med 10 jämfört med året innan.

1977
Årsmötesbeslut om utbyggnad till 18 hål till en kostnad av ca 700.000 kr. Obligatoriskt medlemslån på 2000 kr för vuxen medlem. Antalet medlemmar ca 350 st. Då Tranås GK fyller 25 år och själva banan fyller 25 år 1978 beslöt styrelsen om en sammanslagning av dessa och att den officiella invigningen skall ske i mitten av juni 1978. I sammanhanget arrangeras en kändisgolf och det finns möjlighet att få HKH Prins Bertil att inviga banan tillsammans med ett antal speciellt inbjudna.

1978
Trevor Hughes anställs som klubbens förste tränare på heltid. En separat shop iordningställs. Invigning av de nya 9 hålen genomfördes den 17 juni med en efterföljande invigningstävling i två klasser dagen efter. Ordföranden Stig Hjelmquist invigningstalade. Vid invigningstävlingen deltog Sven Tumba, Jan Rosell m. fl. Medlemsavgifter: Herrar 650 kr, damer 550 kr, juniorer 450 kr.

Klubbmästare: Match Henrik Andersson, Slag Björn Ljunggren, Damer Astrid Danielsson, Juniorer Magnus Skobe och Oldboys Sven-Erik Widmalm. Peter Hansson nominerad till juniorlandslaget.

1979
Avgift för aktiv man 725 kr, junior 250 kr. Greenfee: vardagar senior 30 kr, junior 15 kr, helgdagar senior 40 kr, junior 20 kr. Nya tees anlades på hål 1 och hål 17. Tranås GK arrangerade DM och klubben hade stora framgångar vid denna tävling. Seniorklassen vanns av Björn Ljunggren med Mikael Magnusson som tvåa. Genom en stark insats av Åke Pettersson som kom på tionde plats så vann Tranås GK lagsegern.

Klubbmästare: Herrar match Henrik Andersson, Herrar slag Björn Ljunggren, Damer Astrid Danielsson, Juniorer Henrik Andersson, Oldboys Sten Lunner. Svenska Golfförbundet hade förlagt sin PR-konferens till Tranås i samband med Pälsgolfen som var ett festlig och publikvänligt arrangemang. En medlemsrekrytering gav ett bra resultat med cirka 50 nya medlemmar.

1980
Tävlingarna hade lockat 1 650 startande under året. Totala greenfeeintäkter 45 400 kr.
Klubbmästare: Herrar match Kurt Carlsson, Herrar slag Mikael Magnusson, Damer Elisabeth Danielsson, Juniorer Henrik Andersson, Oldboys Sven Andersson.

1981
Antalet medlemmar 535 st. Börje Melbäck avgick ur styrelsen. Melbäck hade suttit med i Tranås GK:s styrelse alltsedan klubbens bildande. Tobias Skobe tog hem en klasseger i Colgate Cup.

1982
Stig Hjelmquist avgår efter 30 år som ordförande och väljs till klubbens hedersordförande. Jan Ehrlin väljs till ny ordförande. Åke Danielsson blir banchef. 30-årsjubileum med tävling och fest. Mia Bergman vann en klasseger i Colgate Cup. Tranås GK vann en tävlingsrond i div 1 mellersta på hemmabanan och tog steget upp i Elitserien.
Klubbmästare: Herrar match Peter Åhlen, herrar slag Henrik Andersson, damer Elisabeth Danielsson, juniorer herrar Mikael Berggren. Juniorer damer Mia Bergman, oldboys Sven Andersson, foursome Mikael Magnusson/Henrik Andersson
En ny greenklippare inköptes för en kostnad av strax under 100 000 kr. Restaurangen drevs av Enver Kalamujik.

1983
Stiga Open arrangerades för första gången. Erik Öster från Växjö anställs som ny tränare efter Trevor Hughes. Medlemsavgifter: Senior 925 kr, äkta makar 1 450 kr, junior 16-21 615 kr, junior 13-16 315 kr, knatte 195 kr. Antal medlemmar 623:
Banförman Yngve Fransson gick i pension efter många år som anställd och Fransson har varit högst delaktig i skapandet av den fina anläggnings gjort till den banan den är idag.

1984
Vinterskador på greenerna med isbränna och torrfläckar. Hans Hanson blir skattmästare. STIGA OPEN samlade som vanligt många spelare och Björn Ljunggren vann efter omspel mot David Nicholson, Ljunggren avgjorde med att slå bollen direkt i hål från bunkern på hål 3. Elitlaget spelade stabilt och placerade sig som sexa vid första omgången och som sjua i andra spelomgången, laget bestod av följande spelare: Eric Öster, Henrik Andersson, Peter Åhlen, Mikael Magnusson och Björn Ljunggren. Lagledare var Kent Bergman.

På driving rangen har medlemmar under ledning av Jan ”Tjalan” Andersson uppfört inbyggda utslagsplatser. Restaurangen drevs av Inger Lindvall och Ulf Attreklint. Antal medlemmar – 657 st. Styrelsen beslutade att spel med bar överkropp ej fick förekomma kring klubbhuset.

1985
Stadgarna ändrades vilket innebar att räkenskaps- och verksamhetsåret ändrades till kalenderår 1/1-31/12. RM för veteraner i Tranås. Fin juniorverksamhet. Tobias Skobe uttagen till pojk-landslaget. 2500 deltagare i klubbtävlingarna. Anders Wilander väljs till sekreterare. Ekonomin var ansträngd. Stora maskininvesteringar och nödvändiga banreparationer tillsammans med ett minskat antal medlemmar belastade ekonomin. Hans Hansson var Tranås GK:s representant vid Svenska Golfförbundets årsmöte i Stockholm. Stiga Open vanns för första av en gästande spelare, Urban Sundberg från Eksjö GK. Tranås GK arrangerade RM för veteraner. TGK visade att man kan arrangera ett så stort evenemang, Tävlingsledningen leddes av Mikael Magnusson och Leif Nordell. Till Årets junior utsågs Petter Sjölin. Inger Lindvall och Ulf Atterklint slutar som krögare för att starta upp en verksamhet på Lilla Vik.
Pionjären och grundaren till Tranås GK Stig Hjelmquist avlider.

1986
Antalet medlemmar – 700 st. Sverigefinal Colgate cup: Mia Bergman 1:a, Elin Sjölin 2:a. Vid årsmötet diskuterades ett nytt klubbhus. Ett alternativ var att Tranås GK skulle förvärva Hjemquistska fastigheten på Norraby i samarbete med näringsliv och kommun. Alternativ två var en successiv utbyggnad i anslutning till det nuvarande klubbhuset. Årsmötet beslutade att gå på alternativ två att man skall bygga ett nytt klubbhus. Sören Carp fick uppdraget att ta fram ett förslag med styrelsens planeringsplan. Beslut om byggnation togs vid ett medlemsmöte och Yrkesskolan fick uppdrag att resa huskroppen, exteriör byggnation och läggning av alla golv samt invändigt tak. Medlemmarna gjorde en mycket stor insats för att färdigställa klubbhuset.
Kostnaden för det nya klubbhuset beräknades till 685 000 kronor. Första kanslisten anställs. May-Britt Stridh tar över restaurangen säsongen 1987.

1987
Första datorn – kostnad 30 000 kr. Stuart Brewer anställs som tränare. Kostnaden för byggnationen av ett nytt klubbhus blev lägre än budgeterat efter ett stort frivilligt arbete och intäkter från sponsorer.

1988
Antal medlemmar – 937st. Medlemsstopp infördes och en kölista upprättades. Linda Malmkvist och Elin Sjölin segrade i Skol SM. Stuart Reese anställs som pro. STIGA Open arrangerades för första gången och ingick i Swedish Golf Tour och hade 225 000 kronor i prispengar. 149 proffs kom till start och vinnare blev Claes Hultman från Linköping som spelade de 54 hålen på 207 slag, nio under par. Kerstin Gunnarsson anställs som kanslist.

1989
Vagnbod – maskinhall byggs. Beräknad kostnad ca 355 000. STIGA Open arrangerades för andra året och vanns av Thomas Nilsson från Ågesta på 11 under par. I startlistan märkets Christian Härdin, Per-Arne Brostedt, Magnus Sunesson, Joakim Häggman samt ett 40 tal utländska spelare. Banan fick högsta beröm och de 110 funktionärerna gjorde ett fantastiskt arbete. Bäst av hemmaspelarna lyckades Michael Berggren som blev bäste amatör.
Medlemsantal – 960 med en ständig kö på 50 personer. Medlemslånet höjs till 4 000 kr. Det krävs Grönt kort för att få spela på Tranås golfbana. Mia Bergman vann Nordiska juniormästerskapet hela 16 slag före närmaste flicka.

1990
Antal medlemmar 1000 st. Medlemskön är ca. 80 personer. Årsomslutning 3 miljoner kronor. Ett greenfeesamarbete mellan Tranås, Eksjö, Värnamo, Vetlanda och Hook vilket innebar spel på varandras bana med 50% reducering av greenfee. Mats och Petter Sjölin representerade Sverige i VM för far och son som spelades i Skottland. Anette Wissing och Lotta Allthin vann Volvo Ladies Cup i Spanien

1991
Elin Sjölin utsågs till årets junior och Martin Gustafsson till årets överraskning av Smålands Golfförbund: Ett nytt avtal med Stuart Reese som pro upprättades inför 1992. Mats Hallberg vann STIGA Open.

1992
Ny shopbyggnad med kansli. Kostnad ca 760.000. Tre nya vagnbodar byggs. 40-årsjubileum med tävlingar och fest i tält. TGK vann DM för herrar som spelades Lagan GK. Linda Gustavsson van östtourens final på hemmabanan. Martin Gustavsson utsågs till årets junior, Martin fick också Smålands Golfförbunds stipendium för bästa junior i distriktet. Pierre Fulke van STIGA Open som slog fjolårssegraren Mats Hallberg. TGK firade 40 år med en jubileumsvecka i mitten av juli. Som extra krydda spelades Prins Bertils Cup. Känt folks som Torgny Mogren, Mats Wilander, Tomas Brolin, Håkan Södrgren m fl. deltog. Vann gjorde alpinisterna Lars-Börje Eriksson och Patrik Järbyn. Ett förslag på en automatisk bevattningsanläggning till en kostnad på ca. 2,5 milj. kronor diskuterades. Ett förslag ska presenteras vid årsmötet 1993.

1993
Nytt pumphus byggs. Kostnaden blev 261 000 kr vilket var ca. 17 000 kr mer än beräknat. Efter 9 år som kassör avgår Hans Hansson. Hans efterträds som kassör av Ulf Clasen. Bertil Wissinger anställs som bankonsulent. Banförbättringar och dammbyggen påbörjas. Daniel Clasen och Marcus Lunden togs ut till elitläger i Skåne. Ny coach för herrlaget blir Mikael Magnusson. Klubbens pro Stuart Reese klar för säsongen 1994. Damlaget vann sin serie och avancerade till elitserien. Laget bestod av följande spelare: Mia Bergman, Linda Gustavsson, Anette Wissing, Elin Sjölin, Linda Malmkvist och Elisabeth Wilander. Lagledare var Kent Bergman. Magnus Möller vann sensationellt DM för seniorer som avgjordes på Hook GK. Björn Ljunggren van RM i klassen H 35. Tävlingen STIGA Open bantades och bytte namn till Tranås Open. Anders Wilander informerade om att SGF:s ordförande Ulf Laurin ska närvara under två dagar vid tävlingen Tranås Open. Krögarna Maybrith och Bengt Stridh önskar ansöka om vin- och starkölsförsäljning vilket styrelsen hade något att invända mot. Antal medlemmar – 1233. Styrelsen beslutade att inga nya medlemsintagningar göres för tillfället. Tranås kommun föreslår en kraftig höjning av klubbens arrende vilket styrelsen inte kunde acceptera. AU fick i uppdrag att fortsätta förhandlingar med kommunen.

1994
Antalet medlemmar 1 230 st. Kölista: 97 st. Samtliga klubbar i Småland inkl. Tranås GK inför slopesystemet. Bertil Wissing utsågs till arbetsmiljöansvarig i klubben. Marcus Lunden utsågs till årets junior som tillsammans med Martin Gustavsson uttagits till juniorlandslagets B resp. A trupp.

1995
Tranås GK tecknar ett nytt treårsavtal med Stuart Reese. Styrelsen beslutar om att anlägga en damm vid hål 10 och 18. Green på hål 18 flyttas tillbaka ca 30 samtidigt som tee flyttas 10-15 m bakåt. Efter några inbrott i kansli, shop och restaurang tecknas ett avtal med Räddningstjänsten om att koppla larm dit. Tranås GK arrangerade en deltävling av TRYGG HANSA TEEN TOUR. TGK:s Martin Gustavsson vann en övertygande seger. Martin blev också uttagen för landslagsuppdrag. Göran Bånge utsågs till Årets junior.

1996
Medlemsavgift Senior 1 980 kr. Greenfee 180 kr. Antal medlemmar – 1240. En kö på 20 personer. Nytt arrendeavtal gällande restaurangen för 1996 tecknat med paret Stridh. Bansträckningen för de sista nio hålen ändrades. Bosse Rydingsvärd anställs som golffvärd onsdag em, lördag och söndag. Henrik Wissinger klubbmästare. Daniel Clasen utsågs till årets junior och Daniel Svensson årets överraskning.

1997
Miljökommitté bildades. Tillbyggnad av kansliet. En renovering av bevattningssystemet ska genomföras. Greenen på hål 18 ombyggd. Styrelsen diskuterat att om klubben ska ha en egen hemsida. Årsavgiften beslutas till 2 000 kr för seniorer. Vid höstmötet informerade ordförande Jan Ehrlin om byggnadsplanerna för ett nytt klubbhus. Ett utförligt förslag med kostnadsberäkning ska framläggas till årsmötet 1998.

Klubbmästare: Damer slag: Linda Malmqvist, Damer match: Linda Gustavsson, Damer foursome: Elin Sjölin/Elisabeth Wilander, Herrar slag: Göran Bånge, Herrar match:  Magnus Johansson, Herrar foursome: Stuart Reese/Martin Gustavsson, Årets junior:  Andreas Eriksson

1998
Nytt arrendeavtal med Tranås kommun. 49 års löptid. Årskostnad 30.000 + index. Nytt klubbhus byggs. Kostnad ca 3,5 miljoner. Styrelsen beslutade att anta Anebyhus offert. Det skulle krävas en del arbete för personal och medlemmar. Niclas Arwefjäll ny head pro. Klubbens första hemsida öppnas. Göran Eriksson jobbar som intendent på kansliet. Till årets junior utsågs Lars Karlbom och årets överraskning Conny Berggren

1999
Antal medlemmar: 1312. Miljöplan antas. Fairwaybevattning anläggs. Kostnad ca 500 000 kr. Möjliggjordes då TGK fick en återbetalning av moms för byggnation av ett nytt klubbhus. Kostnaderna för det nya klubbhuset blir 5-10% högre än budgeterat på grund av att man måste bygga en utrymningstrappa, jordvärme till omklädningsrum och duschar samt fördyrande grundarbeten. Klubbens nya tränare Niclas Arwefjäll presenterade sig vid årsmötet. Granitstenar med hålnummer uppsatta vid alla tees. Joakim Rask vann tävlingen STIGA-OEM Invitational. Rask slog nytt banrekord, 65 slag. Till årets juniorer utsågs Madeleine Pettersson och Jonas Sandström. David Lingmerth tilldelades ett uppmuntringspris. Klubbmästare: Herrar slag: Martin Gustafsson, Herrar match: Niclas Arwejäll, Herrar foursome: Niclas Arwefjäll/Göran Bånge, Damer slag: Madelen Pettersson, Damer match: Madelen Pettersson. Sören Törnqvist slog en albatross på hål 14, den tredje i klubbens historia.

2000
Antalet medlemmar 1 334 varav 215 st passiva. Kö 87 st. Bosse Rydingsvärd och Göran Olsson golfvärdar. Årsmötet beslutade att utnämna klubbens mångårige ordförande Jan Ehrlin till hedersmedlem. Joakim Rask vann tävlingen STIGA-OEM Invitational. Rask slog nytt banrekord, 65 slag. Bland amatörerna i denna tävling märktes Leif “Honken” Holmqvist, Joe Labero, Magnus Wislander och Claes Åkesson m fl. Småland arrangerade RM och Tranås GK fick förtroendet att arrangera RM-Äkta makar samt den gemensamma invigningsfesten. Säsongen för juniorerna inleddes med ett träningsläger på Araslövs GK, lägret var mycket lyckat. Till årets juniorer utsågs Madelene Pettersson och Conny Berggren. Priset Årets uppmuntran gick till Kristoffer Johansson.

2001
Beslut om att: anlägga en ny drivingrange, anlägga två nya golfhål och en korthålsbana. Total kostnad 2,2 miljoner exkl. moms. Anläggningstid ca 4 år.
Markområde köps av DHR. Preliminärt avtal med Tranås kommun träffat om byte av denna mark runt klubbhusområdet.

2002
Tranås golfbana rankad som 29 bästa bana i landet. Ny drivingrange klar och kan börja användas kommande säsong. Arbetet med att bygga om banan med tre nya hål och byggnationen av en korthålsbana påbörjas. Klubben firade 50 år med en jubileumsvecka med 6 tävlingar som samlade ca 500 spelare. På lördagskvällen arrangerades en jubileumsmiddag med 200 gäster. Vid middagen utsågs Jan Rosell till klubbens tredje hedersmedlem. David Lingmerth var Sveriges bäste 15-åring. SGF införde ett nytt datasystem. Peter Åhlen hade en fin golfsäsong och blev uttagen i det lag som representerade Sverige vid en tävling i H 35, Peter spelade bäst av svenskarna och hamnade på 9:e plats totalt. Tävlingen spelade på den anrika banan Princess där British Open spelats. Tävlingen OEM/INVITATIONAL vanns av Christian Pettersson efter särspel mot Hans Edberg och Björn Pettersson.
Klubbmästare: Dam Pia Wiberg, Herr: Peter Åhlen, Foursome: Elisabeth Wilander / Madelene Pettersson, Peter Åhlen/Per Friberg. Årets juniorer: Caroline Carp och David Lingmerth.

2003
Anders Wilander anställs som klubbchef på halvtid. Ett nytt tak över drivingrangen byggdes av ideella krafter. En fråga gällande bolagisering bordlades´des av styrelsen tills vidare. Juniorträningarna leddes av TGK:s pro Niclas Arwefjäll och hans assisterande pro:s Anders Juhlin och Göran Bånge.
Klubbmästare: Dam Linda Lilja, Herr Peter Åhlen, Foursome   Elisabeth Wilander/Maria Berg & Magnus Karlsson/Torgny Pettersson.

2004
En hård vinter gav skador på greenerna och en regnig säsong gjorde att antalet spelade rundor minskade med ca 15%. 130 juniorer var i träning vilket var en ökning med 45 mot året innan. Årets juniorer blev Ebba asp och Adam Wilander och uppmuntringspriset fick Robin Ljungberg. Joakim Jansson slutar efter tre år som krögare på Tranås GK. Joakim efterträds av Martin Nilsson (Dahlgren). Greenexperten Eric Pasolla, agronom från Ohio, USA besökte Norrabybanan, han var nöjd med det han såg men ska komma med en rapport senare. Finalen av Gore Tex PGA spelades i Tranås och alla var mycket nöjda med banan. Idrottsligt så degraderades herrlaget till division 2 medan damlaget behöll sin plats i division 1.
Klubbmästare: Dam Linda Lilja, Herr Anders Juhlin, Match Pia Wiberg/Linda Lilja &     Peter Åhlen/Magnus Karlsson, Foursome Peter Åhlen/Per Friberg. OEM/INVITATIONAL vanns av reserven Henrik Allenbrandt. Tranås Golfklubb fick en utmärkelse av PEUGEOT GOLF GUIDE som utser Europas 1 000 bästa golfbanor, 54 av dessa ligger i Sverige varav Tranås är en!

2005
Det råder en viss pessimism inom golfen, medlemstillväxten stagnerar och greenfeespelet minskar. David Lingmerth uttagen i landslaget. Årets juniorer: David Lingmerth och Klara Johansson. Uppmuntringspriset gick till Jacob Eriksson. Herrlaget tog steget upp i division 2 och damlaget kom trea i division 2. Årsmötet beslutade att färdigställa korthålsbanan under 2006. Ett förslag på byggnation av personalutrymme, verkstad och maskinförvaring presenterades för höstmötet.
KM: Slag Linda Lilja och Per Friberg, Match Elisabeth Wilander och Magnus Karlsson, Foursome Peter Åhlen/Per Friberg. OEM Henrik Allenbrandt

2006
Efter en mycket tuff vinter var banan inte bra under perioden maj-juni. Vintern drabbade inte bara Tranås GK utan 9 av 10 banor påverkades mer eller mindre.
KM Slag Elisabeth Wilander och David Lingmerth, Match Linda Lilja och Billy Fransson. Årets juniorer David Lingmerth och Klara Johansson. Uppmuntringspris  Anna Fundin. David Lingmerth har under säsongen visat att han kommer att bli att räkna med i framtiden. David är en av Sveriges bästa amatörer och fick representera Sverige i flera stora uppdrag bl a EM för herrar. Efter nyår åker David över till USA för att plugga och spela golf, många av våra världsstjärnor har gått samma väg. Anders Wilander lämnar posten som klubbchef för att bli nytt kommunalråd i Tranås kommun från 2007-01-01.

2007
Invigning av 9-håls korthålsbana. Klubben har nu 27 hål totalt. Medlemskap för enbart korthålsbanan erbjuds. Tranås GK går i ett samarbete med Mjölby GK, Motala GK, Vreta Kloster GK och Söderköpings GK om ett greenfeesamarbete. Nya personalutrymmen i en fristående byggnad tas i bruk. TGK arrangerade regionkvalet i Skandia Cup på en mycket fin bana. Tävlingsledare var Stickan Emmertz och han skötte detta uppdrag på mycket bra sätt tillsammans med hans fru Birgit som skötte lottning och kansliet. Årets junior Andreas Lingmerth och Klara Johansson. Uppmuntringspris Oscar Bengtsson. Klara Johansson var uttagen att närvara vid Annika Sörenstams läger & tävling under hennes uppladdning inför Barsebäck och Klara fick träffa och fotograferades tillsammans med Annika. Juniorerna startade upp säsongen med ett träningsläger i Danmark. David Lingmerth som skördar framgångar med sitt golfspel i USA vann detta pris till sin moderklubb förra säsongen.
KM Slag Elisabeth Wilander, David Lingmerth, Match Adam Wilander. Herrlaget tog sig tillbaka till division 1.

2008
Jan Ehrlin avgår som ordförande och till hans efterträdare väljs Bertil Fång. Ett spelsamarbete med östgötaklubbarna Mjölby GK, Motala GK, Vreta Kloster och Söderköpings GK inleds. Medlemmarna i klubbarna spelar gratis på varandras banor. Med anledning av detta samarbete beslutar höstmötet att införa differentierade årsavgifter där man kan välja om man vill vara med i samarbetet eller ej. Det inför även ett alternativ kallat greenfeemedleskap. Idrottsligt tog damlaget steget tillbaka till division 1 och herrlaget behöll sin plats i samma division.
Niclas Arwefjäll slutar som pro efter 10 år för att fortsätta sin karriär vid Ljunghusens GK i Skåne. Niclas efterträds från 2009-01-01 av Steven McDaniel, 31 år som tidigare varit pro på Sand Golf Club.

TGK arrangerade Skandia Tour Regional där ett hundratal ungdomar spelade 27 hål. Hemmaspelarna Klara Johansson och Oscar Landsjö spelade bra, Klara vann och Oscar kom på tionde plats. TGK arrangerade även finalspelet i Elitserien för juniorer inom Smålands GDF. Tranås GK segrade efter särspel mot Vetlanda GK. TGK:s lag bestod av: Adam Wilander, Robin Ljungberg, Anton Gustafsson, Anna Fundin, Jesper Fundin, Andreas Lingmerth och Klara Johansson. Årets juniorer Klara Johansson och Jesper Svenler, Uppmuntringspris Patrik Bengtsson, KM Slag Klara Johansson, Adam Wilander, Match Björn Ljunggren, Foursome Björn Ljunggren/Tomas Helgesson.

2009
Driving rangen byggdes till genom frivilligt arbete av ett antal medlemmar. En skrivelse där ett tjugotal medlemmar ansåg att golfbanan blivit av sämre kvalite de senaste åren lämnades in till styrelsen. Det blev mycket diskussion vid höstmötet och det beslutades att det skulle ske en analys av vad som ska prioriteras de närmaste åren för att höja banans kvalite. Antalet fullbetalande medlemmar minskade. Ett annat problem är att TGK likt många andra klubbar i landet tappar på juniorsidan. Kansliet, shopen och köket i restaurangen fick en ansiktslyftning. Idrottsligt lyckades varken dam eller herrlaget hänga kvar i division 1 utan degraderades till division 2. Vår bästa juniortjej Klara Johansson blev uttagen till landslagsspel. Planering av ett övningsområde bakom shop/kansli och stenröset påbörjas.
KM Slag Klara Johansson, Adam Wilander, Match Anton Gustafsson, Foursome Björn Ljunggren/Tomas Helgesson, Årets junior Klara Johansson, Oscar Landsjö, Uppmuntringspris Moa Folke, Nils Carlström

2010
Banan klarade den stränga vintern bättre än väntat. Antal medlemmar – 1161 vilket var en minskning med 66 st från säsongen innan. Projektet att renovera bevattningssystemet klart.Taket på ett förråd rasade in efter ett kraftigt snöfall. Ett nytt förråd stod klart i september. Det var ett tufft ekonomiskt läge. Minskat antal medlemmar och färre greenfeeegäster, minskat antal företagsgolf samt ett varierat väder där det under en period var mycket varmt och senare under säsongen var mycket regnig. Detta påverkade intäktssidan vilket innebar ett underskott på 90 000 kr säsongen 2010. På grund av för få spelare tvingades TGK att dra ur vårt damlag i seriespelet. Herrlaget lyckades inte att ta steget upp i division 1. Trenden i golfsverige att antalet äldre juniorer minskar gäller även för TGK. David Lingmerth fick proffsstatus och han fick möjlighet att spela Nordea Scandinavian Masters på Bro Hof. David  fick även representera Sverige i Palmer Cup.
Björn Ljunggren kom på en hedrande fjärdeplats i Handigolf EM som spelades i Österrike. Årets junior Klara Johansson, Adam Sjögren, Uppmuntringspris Moa Folke, Henrik Bengtsson. KM Slag Klara Johansson, Andreas Lingmerth, Match Adam Wilander, Foursome Torgny Pettersson/Adam Sjögren.

2011
Bo Johansson anställs som klubbchef på 50%. Det nya träningsområdet kring kansliet/shopen klart. Herrlaget lyckades inte ta steget tillbaka till division 1 och TGK kunde inte mönstra något damlag på grund av för få spelare. TGK:s lite “äldre” elitspelare Elisabeth Wilander och Björn Ljunggren blev under säsongen uttagna att representera Sverige. Björn Ljunggren va en av spelarna som krossade Danmark i Hande VM och vann med 14 slags marginal. Sverige blev därmed Världsmästare och Björn var en viktig kugge i detta lag!
KM Slag Klara Johansson, Adam Sjögren, Match Adam Sjögren

2012
David Lingmerth kvalificerar sig till spel på PGA Tour i USA. Norraby krog femte plats i ranking av golfrestauranger i landet. 
KM Slag Klara Johansson, Adam Sjögren, Match Andreas Johansson

2013
Karl Ragneby ny head pro. Efter det underskott klubben gjorde 2012 genomfördes en omorganisation där beslut togs att säga upp tre av den fasta banpersonalen. Till nya arbetsledare för banarbetet utsågs Torgny Pettersson och Mattias Högström som varit anställda som banarbetare tidigare. Det ekonomiska resultatet blir åter negativt 2013. Ett av klubben helägt aktiebolag bildas för att stärka klubbens ekonomi. Klubbens senaste hedersmedlem och PGA spelare David Lingmerth besökte Norrabybanan och visade sina färdigheter på driving rangen inför en publik på 300-400 personer. David spelade även tre hål tillsammans med vår pro Kalle Ragneby och de lovande juniorerna Moa Folke och Adam Sjögren.
KM Slag Klara Johansson, Andreas Lingmerth, Match Andreas Lingmerth, Foursome Andreas Lingmerth/Tobias Lingmerth. I seriespelet spelade både damer och herrar i division 2. damerna tog efter fantastiska resultat på hemmabanan steget upp i division 1! Laget bestod av Klara Johansson, Moa Folke, Elisabeth Wilander, Mia Bergman, Linda Lilja och Ebba Asp. Herrlaget lyckades inte lika bra utan kom på 10:e plats på Gränna GK. Moa Folke vann en deltävling på Skandia Tour Riks på Ringenäs GK. Moa lyckade också att slå en Albatross på Vasatorp GK.

2014
Antal medlemmar – 1051. Torgny Pettersson och Mattias Högström är arbetsledare på banan. Arbetet med att konvertera de medlemslån varje medlem har till spelrätter påbörjas. En konsult som är specialiserad inom området engagerades. Det hölls ett välbesökt informationsmöte på Badhotellet i frågan.
KM Slag Klara Johansson, Adam Sjögren, Match Per Friberg, Foursome Pär Carlsson/Andreas Lingmerth. Våra elitdamer kom på en hedrande femteplats i division 1 medan herrlaget hamnade längre ner i prislistan i division 2. Det bildas ett par resursgrupper som gör arbeten på banan.Bevattningsanläggningen förbättras genom att utveckla styrningen av systemet. Beslut om att ändra bansträckningen på de sista nio hålen. Bokslutet för säsongen 2014 visar på ett plusresultat på 47 000 kr.

2015
Antal medlemmar – 1053. Årsmötet 2015 beslutar om att ska gå över till ett finansieringssystem med spelrätter. Det innebär att de som har ett medlemslån på 2 000 kr erhåller en spelrätt och de som har lån på 4 000 kr får två spelrätter.

Denna förändring görs för att skapa möjligheter för en framtida rörelsefrihet när det gäller utveckling, investeringar och klubbens framtida verksamhet. I och med beslut om nytt finansieringssystem skrivs klubbens stadgar om. Torgny Pettersson blev ensam ansvarig som headgreenkeeper. Investeringen i det nya styrprogrammet för bevattningsanläggningen har efter vissa inkörningsproblem fungerat mycket bra. Arbetet att ta fram en Masterplan för banan påbörjas. David Lingmerth vann sin första titel på PGA då han vann The Memorial Tournament och fick ta emot priset av den legendariske arrangören Jack Nicklaus.Dan Lövunger vann Sverigefinalen av Volvo World Golf Challenge Unlimited. I seriespelet för våra representationslag så kom damerna på en femteplats i division 1 och herrarna på en tolfteplats i division 2.
KM Slag Moa Folke och Andreas Lingmerth, Match Andreas Lingmerth, Foursome   Andreas Lingmerth/Tobias Lingmerth. Det var ett bra golfår för alla bröder Lingmerth detta år! Bokslutet visar röda siffror. – 105 000 kr.

2016
David Lingmerth utses som hedersmedlem vid årsmötet. David Lingmerth och Henrik Stensson representerade Sverige i OS i Rio! Två veckor innan OS så gästade David Norrabybanan och hade en uppvisning på drivingrangen och spelade även några hål på banan till en entusiastisk publik. För tredje året i rad ökar antalet golfspelare i landet. En fontän till minne av den mångårige kassören Ulf Clasen invigdes. Ulf kämpade många år för denna fontän men tyvärr fick Ulf aldrig se den då han avled under året.
KM Slag Klara Johansson, Andreas Lingmerth, Match Martin Wåhlstrand, Foursome   Emelie Jönsson/Klara Johansson, Peter Åhlen/Per Friberg. I seriespelet kom damerna på en niondeplats i division 1 och herrarna på åttonde plats i division 2.
Tranås GK var väl representerat i SM detta år: Magnus Eriksson vann SM för herrar 50, Björn Ljunggren kom på tredeplats i Sm handigolf och Elisabeth Wilander på 21:a plats i SM damer 50, Anders och Elisabeth Wilander kom 48:e plats i SM äkta makar/sambo, Adam och Elisabeth Wilander kom 16:e plats i SM mixed två generationer.
Bokslut 2016. Ett plusresultat på 175 000 kr. En ny TÄKO bildades bestående av 12 personer.

2017
Den negativa trenden med vikande medlemmar inom golfen både nationellt och för Tranås GK verka ha vänt. TGK fick en liten ökning 2016 och det kom ca 70 nya medlemmar 2017. Medlemsantal – 1102. Ett femårigt projekt med att förbättra banans bunkrar påbörjat under säsongen. Kultur & fritidsförvaltningen har beviljat ett bidrag för detta projekt.Tee på hål 8 ombyggd. Eva Sandberg anställs som kanslist. Tranås GK lämnar samarbetet med östgötaklubbarna. Tranås GK gjorde ett bra ekonomiskt resultat, + 346 000 kr.
KM Slag Klara Johansson, Andreas Johansson, Match Pär Carlsson, Foursome   Andreas Lingmerth/Tobias Lingmerth & Emelie Jönsson/Klara Johansson. Elisabeth Wilander blev svensk mästare i SM för Damer 60. Oskar Gustafsson, Vetlanda GK vann Tranås open. Damlaget hängde kvar i division 1. Tranås GK arrangerade SM H 30. Klubben fick mycket beröm för arrangemanget och banan. Herrlaget lyckades inte avancera till division 1. David Lingmerth förstärkte TGK:s lag och spelade bästboll ihop med sin bror Tobias.

 2018
Efter en ovanligt lång vinter så kom sommaren med besked. Det blev en extremt varm sommar. Klubben klarade det extrema vädret ganska bra. Uteplatsen vid restaurangen glasades in. Det byggdes en miljöstation vid restaurangen. En parkeringsplats vid drivingrangen byggdes. Tranås GK gick med i Golfhäftet. Nästa 700 besökare som använt Golfhäftet under denna första säsong. Klubben stod som värd för ett par stora tävlingar och och TÄKO visade åter att TGK har en mycket bra organisation för arrangera stora tävlingar.
SPF-golfen arrangerades i samarbete med Gränna GK och den största juniortävlingen i landet Riksfinalen i Teen Cup genomfördes på ett mycket bra sätt. På höstmötet beslutades att höja medlemsavgifterna.
KM Slag Klara Johansson, Andreas Lingmerth, Match Andreas Lingmerth, Foursome   Andreas Lingmerth, Tobias Lingmerth. Elisabeth Wilander försvarade sin titel i SM Damer 60. Moa Folke satsar på en karriär som golfproffs. I seriespelet stannar damlaget kvar i division 1 och herrlaget i division 2. Det ekonomiska resultat blev + 12 000 kr.

2019
Flera nya regler infördes i golfen för att snabba på spelet. En ny bro byggdes mellan hål 10 och 11.
KM Slag Klara Johansson, Andreas Lingmerth, Match Andreas Lingmerth, Foursome   Per Friberg/Peter Åhlen.
Tyvärr kunde TGK inte mönstra något damlag i seriespel, därmed tappar man sin plats i division 1 och får spela i division 2 kommande säsong. Herrlaget hade chans att avancera till division 1 men tyvärr tröt orken. Ekonomiskt blev säsongen 2019 ett mycket bra år och klubben redovisade ett + på 328 000 kronor. Antal medlemmar – 1108.

2020
Säsongen går till historien som en av de ovanligaste någonsin. Covid-19 präglade hela verksamheten under säsongen. Styrelsen beslutade att revidera lagd budget då det fanns hot om att nationella beslut skulle tas som skulle påverka golfen menligt.

Dock visade det sig att beslut togs att man kunde spela sällskapsgolf även om tävlingsverksamheten ställdes in, detta innebar att det spelades fler golfrundor än någonsin förr i landet. Detta gäller även för Tranås GK. Restriktionerna lättade under sommaren men skärptes åter till hösten och för första gången genomfördes höstmötet digitalt. Ragneby Cutsom Golf AB anställde Anna-Maja Blom som assisterande pro. Elin Karlsson anställdes som ekonomiassistent. En juniorkommitte bildades som bestod av Jonas Sandberg, Göran Bånge, Thomas Karlsson och Michael Sund. Trots det hårda trycket på banan lyckades personalen hålla en bana i bra skick.
Årets största arrangemang SM för klubblag fick ställas in på grund av Covid-19. Dock kunde Tenn Tour First genomföras i augusti då restriktionerna lättades. Donnia-cancergolfen inbringade rekordresultatet 90 000 kr till Cancerfonden. Åter gör Tranås GK ett bra ekonomiskt resultat, + 501 000 kr.
KM Slag Andreas Lingmerth. Tyvärr ingen damklass. Match Andreas Lingmerth

2021
Säsongen 2021 präglades också av Covid-19 dock inte i samma utsträckning som 2020. Det har aldrig funnits så många registrerade golfspelare i Sverige som 2021, 555 000 st. För TGK:s del ökade medlemsantalet med 30 spelare varav 13 juniorer.
Vid årsmötet i mars inkom en motion om att bygga om hål 18 till ett par 3 hål för att få bort risken med den närliggande Norrabyvägen och för att snabba på spelet.
Beslut togs om att renovera omklädningsrummen och att rengöra och måla om taken på klubbens samtliga fastigheter. Ett test med att använda hybridgräs på tee på hål 5 ska göras till säsongen 2022. Tranås GK fick för andra året i rad dåligt betyg av medlemmarna i Svenska Golfförbundets enkät Players 1:st. TGK:s kanslist Eva Sandberg slutar sin tjänst för att gå i pension. Ett avtal med Ragneby Custom Golf AB tecknas för att ta över kanslifunktionen. Hela TÄKO beslutar att sluta efter säsongen.
KM Slag Andreas Lingmerth. Ingen damklass, Match Peter Åhlen/Magnus Ekman, Peter Åhlen vinner Dm H 50. I seriespel kunde TGK mönstra ett damlag efter ett uppehåll på två år. Laget kom på tredje plats i division 2. Även herrlaget kom på tredjeplats i division 2. Moa Folke spelade sin första säsong på Symetra Tour.

Fastighetsägaren på Norrabynäs presenterar under året att han vill riva nuvarande fastighet och bygga ett exklusivt boende med 18 lägenheter. Klubben för diskussioner med fastighetsägaren och Tranås kommun om hur man ska lösa tillträdet till Norrabynäs då servitutet på nuvarande asnlutningsväg endast gäller för ett boende. TGK och kommunen kommer fram till ett förslag som kan accepteras men förhandlingarna mellan fastighetsägaren och Tranås kommun strandar.

Inför höstmötet och på detsamma framförs en viss kritik om hur golfklubben sköts och man vill se en mer offensiv satsning och höstmötet godkänner inte styrelsens förslag till budget fullt ut utan vill se en offensivare satsning. Ordförande Bertil Fång, vice ordförande Magnus Skobe och kassören Jan Cnattingius meddelar valberedningen att de inte ställer upp för omval vid årsmötet i mars 2022.

2022
Bertil Fång avgår som ordförande efter 14 år. Till ny ordförande väljs vid årsmötet Karin Ljungmark Malmström. Då förhandlingarna mellan fastighetsägaren på Norrabynäs och Tranås kommun strandat så driver fastighetsägaren ärendet vidare för att få nuvarande anslutningsväg godkänd för 18 hushåll. Idag gäller servitutet för en fastighet. Tranås GK anlitar juridisk hjälp i ärendet.
Styrelsen beslutar att inte skriva ett nytt avtal med Ragneby Custom Golf AB utan man ska i framtiden driva proverksameten i egen regi. Styrelsen beslutar att säga upp avtalet med Montico för att förstärka organisationen genom att anställa egen personal på banan. Niclas Arvefjäll anställs som Golfchef/HeadPro. Madelene Peterson anställs som kanslist i receptionen/shop. Lars Johansson anställs som assisterande pro/shop. Robert Hellerfeldt och Markus Clarke anställs som banarbetare.