Klubbens historia

1951

11 okt Interimsstyrelse tillsatt.

1952

3 maj bildades klubben. 96 aktiva medlemmar.

Styrelse:
Ordf. Stig Hjelmquist. Torsten Hellberg V.O. Jan Berke Sekreterare, Börje Melbäck Skattmästare, Erik Hellberg, Gunnar Perlind, Felix Brandel, Elis Crossner, Martin Andersson, Axel Hamilton och Bengt Holmgren.

Kostnaden för 6 hål beräknades till SEK 62.000.
Årsavgifter aktiv herre 100 kr, dam 75 kr, makar 150 kr, barn 10 kr, greenfee 5 kr, veckogreenfee 20 kr.
Mark arrenderades av greve Hamilton och Tranås stad.
Entreprenör för banan – Tengvall. Banarkitekt – Rafael Sundblom. Banskötare – Erik Andersson, lön 4000 kr/säsong

1954

29 september. Beslöts om utbyggnad till 9 hål. Karta över banans 9 hål efter ombyggnaden.

1956

Första klubbhuset färdigt. Kostnad 2.472 kr. Mobil greenbevattningsanläggning. Kostnad 1600 kr.
Första noteringen om ett klubbmästerskap Segrare: Sven Andersson.
Första tävlingsprogrammet.

1960

Sven-Erik Widmalms protest mot avbrott i spelet på grund av regn avslogs då det ansågs klarlagt att åskan gick.

1961

Årsavgiften höjdes till 125 kr för manlig spelare och 175 kr för äkta makar. Elektriskt ljus i klubbhuset.

1962

Åke Danielsson blir kassaförvaltare.

1964

Efter att tränarfrågan stötts och blötts sedan klubben bildades beslöt styrelsen anställa en tränare tillsammans med Eksjö och Värnamo. Han hette Stig Nilsson.

1965

”Gamla” klubbhuset hyrdes av Tranåsbaden och inreddes. Antalet medlemmar – 195 st.
Upphittade märkta bollar behöver inte längre återlämnas. Jan Rosell blev klubb- och distriktsmästare för seniorer och juniorer.

1966

Frågan om utbyggnad till 18 hål togs upp för första gången.

1968

Yngve Fransson anställd som banskötare. Medlemsantalet – 251 st. Jan Rosell vann SM för seniorer efter att 1966 och 1967 vunnit SM för juniorer.

1971

Tranås kommun var ovillig att släppa till mark för utbyggnad på Norraby. Ett område kring Gransbo ansågs lämpligt för en helt ny anläggning.

1972

Planerna på utbyggnad till 18 hål på Norraby förankras hos Tranås kommun.

1973

Jan Berke avgår som banchef och ersätts av Bengt Ljunggren. Markarbetet för de nya 9 hålen påbörjas av Tranås kommun.

1977

Årsmötesbeslut om utbyggnad till 18 hål till en kostnad av ca 700.000 kr. Obligatoriskt medlemslån på 2000 kr för vuxen medlem. Antalet medlemmar ca 350 st.

1978

Trevor Hughes anställs som klubbens förste tränare på heltid. En separat shop iordningställs.
Invigning av de nya 9 hålen.

1979

Avgift för aktiv man 725 kr, junior 250 kr
Greenfee: vardagar senior 30 kr,  junior 15 kr,  helgdagar senior 40 kr,  junior 20 kr.

1980

Tävlingarna hade lockat 1650 startande under året. Totala greenfeeintäkter 45.400 kr.

1981

Antalet medlemmar 535 st.

1982

Stig Hjelmqvist avgår och väljs till klubbens hedersordförande. Åke Danielsson blir banchef.
30-årsjubileum med tävling och fest.

1983

Stiga Open arrangerades för första gången.

1984

Vinterskador på greenerna med isbränna och torrfläckar. Hans Hanson blir skattmästare.

1985

RM för veteraner i Tranås. Fin juniorverksamhet. Tobias Skobe uttagen till pojk-landslaget. 2500 deltagare i klubbtävlingarna.
Anders Wilander blir sekreterare.

1986

Antalet medlemmar 700 st.
Sverigefinal Colgate cup (numera Bankboken): Mia Bergman 1:a, Elin Sjölin 2:a.
Klubbhusets första etapp med omklädningsrum, duschar m.m. beslutas. Första kanslisten anställs. Maybritth Stridh tar över restaurangen.

1987

Första datorn – kostnad 30.000 kr.

1988

Stuart Reese anställs som pro.

1989

Vagnbod – maskinhall byggs. Kostnad 345.000.

1990

Antal medlemmar 1000 st. Årsomslutning 3 miljoner.

1992

Ny shopbyggnad med kansli. Kostnad ca 760.000. Tre nya vagnbodar byggs. 40-årsjubileum med tävlingar och fest i tält.

1993

Nytt pumphus. Bertil Wissinger anställs som bankonsulent. Banförbättringar och dammbyggen påbörjas.

1994

Antalet medlemmar 1230 st.

1996

Medlemsavgift Senior 1980 kr. Greenfee 180 kr.

1997

Miljökommitté bildades.

1998

Nytt arrendeavtal med Tranås kommun. 49 års löptid. Årskostnad 30.000 + index. Nytt klubbhus byggs. Kostnad ca 3,5 miljoner.
Niclas Arwefjäll ny tränare.

1999

Miljöplan antas. Fairwaybevattning anläggs. Kostnad ca 500.000 kr.

2000

RM Äkta makar arrangeras av TGK. Antalet medlemmar 1334 varav 215 st passiva. Kö 87 st.

2001

Beslut om att: anlägga en ny drivingrange, anlägga två nya golfhål och en korthålsbana. Total kostnad 2,2 miljoner exkl. moms. Anläggningstid ca 4 år.
Markområde köps av DHR. Preliminärt avtal med Tranås kommun träffat om byte av denna mark runt klubbhusområdet.

2007

Invigning av 9-håls korthålsbana. Klubben har nu 27 hål totalt. Medlemsskap för enbart korthålsbanan erbjuds.

2009

Ny head pro: Steven McDaniel, tidigare pro på Sands GK. Kansliet och shoppen byggs om och fräschas upp.

2012

Vår medlem David Lingmerth kvalificerar sig till spel på PGA Tour i USA.

2013

Karl Ragneby ny head pro.