Ordförandeklubban svingas över På förra veckans årsmöte tog jag, Karin Ljungmark Malmström, över som ny ordförande i klubben. Det är med stor ödmjukhet men också med glädje och engagemang som jag tar över uppdraget från bästa Berra Fång. Min yrkeserfarenhet inom...