Lokala regler TGK 2023

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till modell för lokal regel, se spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under lokala regler.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

Vid spel är en boll som passerat asfaltsvägen(Norrabyvägen) som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

2. Pliktområden (Regel 17)

Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 3, 5, 11, 12, som bara är definierat på en sida är oändliga.

3. Droppzon

Om en boll är i vänstra pliktområdet på hål 12, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • Som ett extra alternativ droppa eller placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen/placeringsmattan definierad av en grön matta. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

4. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 2. Alla avståndsmarkeringar på banan i form av plattor eller pinnar ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
 3. När spelaren tar lättnad enl. Regel 16.1 för skyddsnätet mellan hål 14 och 15, som är ett oflyttbart tillverkat föremål, måste spelaren fastställa närmaste referenspunkt utan att mäta genom eller under nätet.

Banmarkeringar

Röda pinnar som markerar gräns för pliktområde är flyttbara tillverkade föremål, vita är oflyttbara tillverkade föremål.

Beslutade av Tranås GK:s styrelse 2022-04-25