Lokala regler Tranås GK

 Lokala Regler för Tranås GK 2024

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till modell för lokal regel, se spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under lokala regler.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

Vid spel är en boll som passerat asfaltsvägen(Norrabyvägen) som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

 1. Pliktområden (Regel 17)

Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 3, 5, 11, 12, som bara är definierat på en sida är oändliga.

 1. Droppzon

Om en boll är i vänstra pliktområdet på hål 12, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • Som ett extra alternativ droppa eller placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen/placeringsmattan definierad av en grön matta. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

 Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

 1. a) Mark under arbete
 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 2. Alla avståndsmarkeringar på banan i form av plattor eller pinnar ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
 3. När spelaren tar lättnad enl. Regel 16.1 för skyddsnätet mellan hål 14 och 15, som är ett oflyttbart tillverkat föremål, måste spelaren fastställa närmaste referenspunkt utan att mäta genom eller under nätet.

Beslutade av Tranås GK:s styrelse 2024-04-25

Tillfälliga Lokala Regler för Tranås GK 2024

 LÄGESFÖRBÄTTRING PÅ SPELFÄLTET (PÅ GREEN)

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre (eller på green) får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll och spela den från detta lättnadsområde:
 Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är ett scorekort men med dessa begränsningar:
 • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
 • Måste vara på spelfältet (respektive green)

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Men, enligt syftena med att tillämpa Regel 14.2e, har spelaren valt punkten på vilken bollen ska placeras först när bollen har satts ner och spelaren har släppt bollen med avsikt att den ska vara i spel.
Om spelaren, efter att en boll placerats och är i spel enligt lokal regel, fortsätter enligt en annan regel som ger lättnad, får denna lokala regel användas igen.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enl. regel 14.7a.

 1. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN
  Nysådda områden, efter borttagning av stenar, är spelförbudszonersom ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

INFORMATION:

VARFÖR LÄGESFÖRBÄTTRING?
Golf är ju som bekant en utomhussport och vi får stå ut med att bollen ibland inte ligger perfekt eller inte är helt ren när vi ska slå våra slag. Lägesförbättring är inte detsamma som att klubben presenterar en bana i dåligt skick. Vädret har inte varit med oss och värmen har inte kunnat hjälpa till med växtligheten.