Lektionspaket

Lektionspaket

Vi bryr oss om dig och din golf på riktigt och vårt motto är att ”Vi gör dig till en bättre golfare”.
Vi jobbar med en helhetssyn på din golf och tror också på att alla elever och människor är unika. I våra lektionspaket golf varvar vi därför golflektioner, spelcoaching på banan, återkoppling på din egen träning med CoachNow, rådgivning i din personliga set makeup. I samtliga av de individuella tränings paketen ingår ett personligt Kinexit-medlemskap med fri tillgång till personligt utformad rörlighets- och fysträning då detta är plattformen i samband med elevens screening process.

Vad innebär de olika stegen i paketen?

  • 25, 50 eller 60 minuters golflektioner är de perfekta träningstillfället på de olika slagen.
  • CoachNow ger dig filmer, drillar, lektionsanteckningar och feedback på din egen träning.
  • Kinexit är fysprogrammet som gör dig smidigare och starkare. Vi gör en screening och du kommer efter det få ett individuellt träningsprogram.
  • Spelcoachingen på banan pratar vi spelstrategi, val av klubbor och olika slag.

Minipaketet – 3 x 25 minuter

Minipaketet är för de elever som bara vill ha snabba och enkla tips eller vill komplettera spellektionen, närspelskursen eller puttkursen med några lektioner. Bilder, videos och drillar laddas upp på ett personligt konto via CoachNow. Lektionerna kan bokas hela dagen och på helger.

Pris: 1 person 1500 kr

 

Bronspaketet – 3 x 50 minuter

Bronspaketet är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik och sin fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger en mycket god grund för en enklare, men givetvis helt individuellt utformad, utvecklingsplan. Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en Kinexit Express Screening av elevens rörlighet- och koordinationsförmåga. 1 månads program ingår i paketet. Golfsvingen filmas i en kombination med att viktiga mätvärden från Trackman 4 definieras. De två efterföljande 50-minuterspassen utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål. Bilder, videos och drillar laddas upp på ett personligt konto via CoachNow. Lektionerna kan bokas hela dagen och på helger.

Pris: 1 person 2700 kr eller 2 personer 1700 kr / person

Silverpaketet – 5 x 50 minuter

Silveraket riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och en mer kontinuerlig återkoppling efter den inledande Trackman 4-analysen av sin svingteknik samt fysiska förmåga via en Kinexit Express Screening. De efterföljande, individuellt utformade, träningspassen kopplas till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Ett 2 månaders individuellt program med Kinexit ingår i paketet. Efter varje enskilt 50-minuterspass får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur nästkommande pass och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den enskilda träningen mellan varje 50-minuterspass bäst ska bedrivas.

Att Träna På Att Träna är ett begrepp som etableras vilket snabbt skapar ett funktionellt verktyg för att skapa goda vanor och rutiner för utvecklingen av elevens egen träning. Bilder, videos och drillar laddas upp på ett personligt konto via CoachNow. Lektionerna kan bokas hela dagen och på helger.

Pris: 1 person 4500 kr eller 2 personer 2900 kr/person

Guldpaketet – 7 x 50 minuter & 9 hål spellektion

Det största träningspaketet är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med en hög ambition och spänner därför också över en längre tidsaxel med flera efterföljande uppföljningspass. Precis som i paketen Brons och Silver görs en inledande Trackman 4-analys av elevens svingteknik samt fysiska förmåga via en Kinexit Mobility Screening.Ett 3 månaders individuellt Kinexit träningsprogram ingår i paketet. Till detta ingår även en genomgång av elevens utrustning och set make up med eventuella rekommendationer om lämpliga korrigeringar. Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt 50-minuterspass kombinerar för eleven prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen ska bedrivas. Ett av 50-minuterspassen ägnas helt åt tekniken och grunderna inom puttning. Ett viktigt och i kursen mycket inspirerande pass är när vi tillsammans i en coachande process flätar samman alla olika utvecklingsdelar under 9 håls spel på banan.   
Ett avslutande 50-minuterspass blir sedan målgången för den progressionsresa som skett hos eleven med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden som skett i elevens golfsving. Bilder, videos och drillar laddas upp på ett personligt konto via CoachNow. Lektionerna kan bokas hela dagen och på helger.

Pris: 1 person 8200 kr eller 2 personer 5000 kr/person