Juniorkommittén

Juniorkommittén

Beatrice Beinö
Ordförande

Micke Sund
Elitansvarig

 

Christoffer Gustavsson
Team Framtid

Tom Murray
Team Framtid

Charlie Eriksson
Golfskola & Golfkul

Jens Schelin
Golfskola &  Golfkul

Ebba Asp
Styrelserepresentant

Carl Wissinger
Pro & Junioransvarig

Olle Hetterfelt
Tränare, Golfskola & Golfkulansvarig