Det har aldrig spelats så mycket golf i Sverige som det gjorts de första månaderna av säsongen 2020.

Tittar man på statistiken för vecka 1-19 så har spelet ökat med 50% i landet och vi i Tranås GK har också märkt av att många är korttidspermitterade och har mer tid för golf. Det är högt tryck på banan både på vardagar och helger. Det är därför extra glädjande att kvalitén på banan verkligen är i topp i år.

På grund av coronaviruset så minskar klubbens intäkter gällande företagsgolf och tävlingar. När det gäller greenfee så är det ett mycket osäkert läge även om april visar ett positivt resultat jämfört med säsongen 2019. Men då ska vi beakta att vi öppnade banan 14 dagar tidigare i år.

Vid höstmötet 2019 godkändes budgeten för 2020, men det var innan coronaviruset slagit till mot världen. Vi har därför beslutat att revidera budgeten som presenteras vid det senarelagda årsmötet den 4 juni.

Vi har vidtagit åtgärder för att minska våra kostnader, till exempel korttidspermittering av vår kanslist samt minskade kostnader på banan. Dessa beslut kommer att ge konsekvenser för medlemmarna, exempelvis förändrade öppettider på kansliet vilket vi kommer vi att informera om när förhandlingarna är klara. Det görs inga större arbeten eller investeringar i början av säsongen. Vi vill avvakta tills vi ser hur effekterna av pandemin slår mot klubben.

Tranås GK har även sökt kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet som fått 500 mnkr att fördela ut till svensk idrott och vi hoppas att vi får ta del av dessa pengar.

Vi har även anställt en ny medarbetare på kansliet, Elin Karlsson. Hon kommer arbeta som ekonomiassistent på 50%. Elin har tidigare bland annat varit anställd på Tranås FF. Detta innebär också en besparing då vi tidigare köpt in denna tjänst externt.

Jag nämnde det senarelagda årsmötet den 4 juni. Vi har skickat ut en ny Klubb-Info med kallelse till detta möte. Denna gång ska man anmäla sig till kansliet och det beror ju på coronaviruset, vi behöver veta hur många som kommer. Vi hälsar alla välkomna men glöm inte att anmäla er till kansliet senast den 3 juni. Beakta även Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att de som tillhör någon riskgrupp inte bör närvara.

 

Berra Fång

Ordförande Tranås GK