De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. Golfreglerna blir lite snällare mot tidigare och sätter fokus på speltempot, vilket är bra för spelet och få ner rondtiderna.

Några förändringar är  t.ex. flaggan får vara kvar i hål när du puttar på green, droppning sker i knähöjd, leta boll i max 3 minuter. Nedan finns några nyttiga länkar med information om dem nya reglerna.
Ett tips kan vara att ladda ner appen Rules of golf 2019 för android och iPhone och börja plugga på dem nya reglerna redan nu!

https://golf.se/for-spelaren/regler–handicap/regler/golfreglerna-2019/

https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/pages/players-edition

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKaPDBMLBJMJVeRVB_DnevYLg20FmnUkX