Den 26 juli kommer en ny medlemsenkät till några av klubbens medlemmar. Den kommer att skickas ut i 3 omgångar. Några av er som är nya medlemmar för i år kan få den dubbelt. Som ni redan vet deltar klubben i Players 1st, ett kostnadsfritt enkätverktyg som utgår från Danmark i samarbete med Svenska Golfförbundet. Över 300 svenska klubbar deltar i verktyget, och samt klubbar även i Finland, Norge, Danmark och Holland, vilket gör verktyget kraftfullt som ett arbetsredskap och för att göra jämförelser mellan klubbar, regioner och länder.

Enkäten kommer att gå ut via mail tre gånger per säsong till en tredjedel av medlemmarna varje gång, slumpmässigt utvalda. Första enkäten för året skickas ut den 30 maj och övriga två 26 juli och 12 september. I den ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, tränare, etc.

Vi i klubbledningen ser gärna att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten. Resultatet från era svar kommer att bli ett viktigt verktyg för oss i utvecklingen av klubbens verksamhet. En påminnelse om enkäten kommer att gå ut via medlemsbrev i anslutning till utskicket.

Tanken är att Players 1st blir ett viktigt verktyg för klubben att över tid skapa ett utvecklings- och förbättringsarbete på klubben till gagn för både medlemmar, gäster och personal.

Varmt välkomna att delta i klubbens utvecklingsresa mot framtiden.