Det är viktigt att alla medlemmar svarar på denna enkät som är rådgivande inför styrelsens beslut om TGK ska ingå i samarbetet även i framtiden. Detta beslut ska tas i styrelsen i september efter genomförd enkätundersökning.
Vi har inte mailadresser till alla medlemmar. Har du under den här veckan inte fått något mail med enkäten, men vill ge dina synpunkter på samarbetet, hör av dig till kansliet och uppge din mailadress så kan vi skicka ut den till dig. Telefon: 0140-311 661, info@tranasgk.se.

Det har under en längre tid diskuterats om vi ska vara med i det spelsamarbete som vi har sedan 10 år med Mjölby, Motala, Vreta Kloster och Finspångs GK. TGK har sagt upp detta avtal för omförhandling inför säsongen 2018 där vi föreslagit att det ska tas ut en mindre greenfeeavgift på attraktiva helgtider men detta förslag har röstats ner av övriga klubbar i samarbetet.

Vid höstmötet 2016 beslutades att det skulle genomföras en medlemsenkät om hur TGK:s medlemmar utnyttjar samarbetet. Alla medlemmar i TGK kommer inom den närmaste tiden att få en enkät på mail med några frågor som vi i styrelsen vill ha svar på. Vi samarbetar i enkäten med företagen Analyshuset och Action Dialog Partner, som sköter utskicket och levererar det samlade resultatet av medlemmarnas synpunkter.

Det är viktigt att alla medlemmar svarar på denna enkät som är rådgivande inför styrelsens beslut om TGK ska ingå i samarbetet även i framtiden. Detta beslut ska tas i styrelsen i september efter genomförd enkätundersökning.

Under säsongen 2017 gäller som tidigare samma förutsättningar för spel på samarbetsklubbarna, är man fullbetalande medlem i TGK så spelar man fritt på övriga samarbetsklubbar.

Vi har inte mailadresser till alla medlemmar. Har du under den här veckan inte fått något mail med enkäten, men vill ge dina synpunkter på samarbetet, hör av dig till kansliet och uppge din mailadress så kan vi skicka ut den till dig. Telefon: 0140-311 661, info@tranasgk.se.

Med Vänlig Hälsning

Bertil Fång, Ordförande Tranås Golfklubb