Då börjar det bli dags för en ny golfsäsong.

Dock har den börjat oroligt inte bara i Tranås GK utan i hela Sverige, ja i hela världen där coronaviruset vänder upp och ner på det mesta. För Tranås GK:s del så ser vi en minskning av gäster och avbeställningar på Norraby Krog. Det kommer nog att innebära fler effekter när säsongen kommer igång.

Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv hela tiden liksom Svenska Golfförbundet kommer med riktlinjer för exempelvis hur många man max bör vara vid sammankomster. Folkhälsomyndigheten och riksdagen har beslutat att man inte får ha sammankomster med över 500 personer men Svenska Golfförbundet anger i sina rekommendationer att man inte bör vara fler än 25 personer vid en sammankomst.

I Tranås GK har både Damerna och Gamla Grabbar valt att ställa in sina upptaktsmöten.

I dagsläget planerar vi att genomföra årsmötet den 26 mars. Vi kommer att placera ut alla med stora mellanrum och hålla ett så kort möte som möjligt. Det finns inget i våra stadgar som säger att man måste vara ett minsta antal medlemmar för att genomföra ett årsmöte, så om inget annat beslutas genomförs årsmötet torsdag 26 mars kl. 19:00.

Annars planeras säsongsstarten för fullt och vi är nästan klara med bemanningen på banan där vi även i år samarbetar med Montico AB.

Det ser bra ut ute på banan även om det är ganska blött på sina ställen.

De arbeten som skulle gjorts ute på banan under vintern har varit svåra att genomföra beroende på den varma och blöta vintern dock har vi gjort bunkrarna på hål två, de ska bara fyllas med ny sand.

Min målsättning är nu när jag inte längre är upptagen av andra uppdrag än ordförandeskapet i TGK (om jag får förnyat förtroende på årsmötet förstås) att jag ska kunna ge ut en ordförandeinformation varje månad för att hålla medlemmarna uppdaterade i vad som händer i klubben. Detta har med rätta efterfrågats länge.

 

Berra Fång

Ordförande