HÖSTHÄLSNING FRÅN STYRELSEN

Hej alla medlemmar, sponsorer och samarbetspartners.
Stort och varmt TACK för den här säsongen!

Nu går vi mot lite kortare dagar och kyligare väder. Banan kommer vara öppen så länge vädret tillåter, men from 16 oktober är det bollränna som gäller. De första 9 hålen kommer att stängas något tidigare pga fortsatt teerenovering.
Glöm inte att du kan hålla dig i god svingform och fortsätta träna på vår fina, upplysta range under hela hösten.

Klubbens ekonomi
Vi känner oss nöjda med klubbens ekonomiska utfall så här långt och september blev en mycket bra månad kopplat till green-fee gäster och bokade golfpaket.
Kostnaderna är under kontroll och just nu ser vi över våra elavtal för att finna den bästa lösningen framåt med ett bundet relevant pris/kWh.

Norrabynäs
Processen fortsätter och vi väntar fortfarande på att få en kallelse till huvudförhandling vid Eksjö Tingsrätt. Den bör komma inom de närmsta veckorna.

Fortsatt förbättringsarbete med vår bana
Under oktober månad kommer vi att starta upp arbetet med att fortsatt renovera och förbättra flera av  våra utslagsplatser inför nästa säsong. Vi kommer även se över gångarna/stigarna mellan greener och nästa utslag.

Players 1st och Gruppdiskussion
Vi har nu fått sammanställningen av årets undersökning, och bland er medlemmar ser det sammanfattade resultatet ut så här:
– 415 svar ger en svarsfrekvens på 48%. (Jfm 2022: 475, 53%).
– Rekommendationsindikatorn, vårt NPS-värde, har sjunkit något jmf föregående år vilket givetvis bekymrar oss lite.
– Vi ser att det är stor skillnad på kvinnor och män, där de yngre männen (19-30 år) är mer kritiska till vår bana, service och klubbkänsla.
För att få mer förståelse för vad som ligger bakom deras åsikter genomförde vi en gruppdiskussion med 8 personer ur det åldersintervallet. Det var en mycket givande och bra diskussion. TACK till er alla som ställde upp en solig söndag!
MEN, vi ser även att de prioriteringar av förbättringsområden som vi tidigare gjort har gett resultat. Tex scorar tee, bunkrar, toaletter, träning samt ledning högre i årets enkät jfm tidigare. På Höstmötet kommer vi att berätta lite mer om dessa insikter och hur vi kommer jobba vidare med resultaten.

TÄKO – Ny ordförande
Vi är mycket glada för att kunna hälsa Bosse Johansson välkommen tillbaka om ordförande i vår TÄKO.
Bosse kommer tillsammans med övriga engagerade TÄKO-kollegor fortsatt utveckla vår Tävlingsverksamhet till en nivå som passar vår klubb.

Medlemsformer – en prioriterad fråga
Den 24 september hade vi i styrelsen vårt årliga strategimöte.
Det var många viktiga framtids- och utvecklingsfrågor på agendan och en sådan rör framtidens medlemskap. Omvärlden förändras och det gör också beteenden och önskemål kopplat till hur ni, våra viktiga medlemmar, vill vara medlemmar och spela golf. Detta är en fråga som diskuteras både hos både Svenska Golfförbundet och runt om i våra Distriktsförbund. Vi har själva startat ett projekt där vi ska inspireras och utbyta erfarenheter med andra klubbar och vi kommer också träffa Golfförbundets konsulenter som är specialiserade på ”Framtidens medlemskap”. När vi ses på Höstmötet, 22 november, kommer vi kunna berätta lite mer om våra planer.

Höstmötet 22 november
Se till att skriva in årets Höstmöte i kalendern. Ju fler som kommer, desto roligare möte tycker vi alla i styrelsen. Då kommer vi presentera årets prognostiserade resultat, föreslå en budget för kommande säsong och rapportera om vår organisation 2024 samt om läget i våra prioriterade projekt, både på och utanför banan.

Hoppas vi ses, hälsar styrelsen genom

Karin Ljungmark Malmström