Vi vill tacka alla som spelade Cancergolfen. Tillsammans samlade vi in 44.520 kronor. Dessa pengar är nu inbetalade till Cancerfonden.
Tack också till Donnia Skinn AB sponsrade denna tävling.