©PHOTO ERIK HELLQUIST FOTOGRAF AB

Banan är nu öppen för spel igen.

Tojje och banpersonalen klipper nu banan, trimmar den och fixar de bunkrar som fått rinnskador.

Välkommen ut och spela vår fina bana.

MvH Tojje med personal