Januari 2021  

Då har vi har lagt ett jobbigt år bakom oss, ett år som inte blev som någon trodde, ett år som helt har präglats av Covid 19.

Tranås GK vidtog tidigt åtgärder för att möta de problem som vi trodde skulle komma då vi såg att andra länder tog beslut om att stänga ner golfverksamheter. Styrelsen tog beslut om att flytta årsmötet och det genomfördes inte förrän i juni. Det beslutades även att revidera budgeten för 2020 och att korttidspermittera vår kanslist från första juni. Det genomfördes inga tävlingar under första delen av säsongen vilket innebar ett bortfall av intäkter. Dessa kompenserades till viss del av ett bidrag från Riksidrottsförbundet.

Det vi inte riktigt såg komma var den explosion av golfspel som kom. Vi har aldrig haft så mycket spel på golfbanan som den gångna säsongen och greenfee-intäkterna är de högsta någonsin. Vi har även fått många nya medlemmar vilket är mycket positivt. Prognosen är att TGK gör ett ekonomiskt bra resultat 2020.

Men nu blickar vi fram mot en ny säsong och det har påbörjats förbättringsarbeten på både bana och fastigheter. Några exempel på dessa arbeten är:

  • Uppfräschning av tee-områden på hål 1 och 10.
  • Färdigställa husbils-/vagnsparkering.
  • Ett större renoveringsarbete på hål 12. Det kommer att ta några veckor innan gräset tar sig så vi får stå ut med att det blir ett MUA-område från tee till green initialt 2021.
  • Förbättring av befintliga vägar från tee till fairways.
  • Renovering av bunkrar i det femåriga bunkerprojektet där vi får stöd av Tranås kommun.
  • En större renovering av golv i restaurangköket.
  • Förbättringsarbeten i golfshopen.

Detta var ett axplock av de arbeten som pågår för att göra vår fina anläggning ännu mer attraktiv. Många av dessa arbeten utförs av våra resursgrupper som består av frivilliga medlemmar vilket vi är mycket tacksamma för!

Nu hoppas vi på att kung Bore inte ställer till för stora skador på banan utan att vi kan komma igång med golfspelet när vintern släppt sitt tag om oss.

Vi planerar att kunna genomföra vårt årsmöte den 25 mars men det kommer troligen att bli ett digitalt möte på grund av Covid 19. Har man ett förslag (motion) man vill ska tas upp på årsmötet så ska detta vara styrelsen skriftligt tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Ordförande
Berra Fång