Ombyggnader vintern 2023-24

Hål 1

Höger om green och ny stig till hål 2.

 

Hål 2

Snyggare inramning av green och leda trafiken till vänster om green.