Utveckla ditt närspel

Utveckla ditt närspel.

Niclas är PGA Advanced Short Game Instructor och han lägger en pedagogisk grund till ett enklare och bättre närspel för dig. Närspelsteorin är logisk och följer en röd tråd som gör din prestation enklare att förstå. Förståelsen skapar sedan en progressionstrappa som gör dig successivt bättre.

Tillsammans börjar vi med att gå igenom de olika slagen från grunden. Här lägger jag stort fokus vid chip-, pitch- och bunkerslag. Wedgarnas konstruktion och egenskaper, så som grind, bounce och loft gås noga igenom. Inte minst hur de påverkar slagen i olika lägen på banan. Ett annat viktigt spelmoment är valet av slag vid olika tillfällen. Vi avslutar sedan med att spela olika slag likt en bana runt övningsgreenen för att nå en jämförbar upplevelse med spelet på banan.  Och självklart tränar vi med riktiga bollar. Givetvis Titleist Pro V1.

Datum & Tid
Lördag 29 april kl. 09.00-12.00
Lördag 20 maj kl. 09.00-12.00
Lördag 27 maj kl. 09.00-12.00