Tävlingsregler

Allmänna tävlingsbestämmelser för klubbtävlingar

KONTANTFRIA KLUBBTÄVLINGAR 2018!

Styrelsen beslöt vid sitt möte i februari, på Tävlingskommitténs förslag, att Tranås GK ska ha kontantfria klubbtävlingar i år. Det innebär att du som spelare betalar anmälningsavgiften vid anmälan. Enklast är att du har ett kredit- eller betalkort knutet till mingolf.se. Alternativt kan man fortfarande anmäla sig och betala kontant (eller Swish, eller kort) i kansliet. Skulle du avanmäla dig innan anmälningstidens utgång får du tillbaka dina pengar, efter att anmälan gått ut får man precis som 2017 inte tillbaka någonting.

Anledningen till denna åtgärd är en anpassning till den trend som finns i hela samhället samt de problem det innebär för stressade tävlingsledare eller shopen som får ta emot mynt och sedlar. Tyvärr har det blivit så att kontanter kostar pengar.

 

ANMÄLAN TILL TÄVLING

En månad innan aktuell tävling kan anmälan göras på golfterminalen eller på ”Min Golf-Golf.se”. Vid problem kan anmälan endast göras hos ansvarig Tävlingsledare.

Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till tävling samt att aktuellt handicap är registrerat i GIT. Se kapitel 3.7 i Spel- och Tävlingshandboken. Endast spelare/par/lag som har EGA Exakt Tävlingshandicap har rätt att anmäla sig om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

Anmälningstidens utgång är klockan 14:00, 2 dagar före aktuell tävlingsdag.

Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte. Se kapitel 8.1.2 i Spel- och Tävlingshandboken.

Om avanmälan sker efter lottningen, eller om spelare inte kommer till start, ska spelaren betala dubbel anmälningsavgift.

Tävlingsledningen har rätt att vid återbud i lottad tävling sätta in en eller flera nya spelare för att fylla upp bollarna. Detta får endast göras av ansvarig Tävlingsledare. Ändringar på startlistan får endast göras av Tävlingsledare. För övrigt tas efteranmälningar emot endast i undantagsfall och endast om plats finns i någon boll i startlistan. Dubbel anmälningsavgift vid efteranmälan. Vid överanmälan gäller anmälningsordning enligt GIT.

 

STARTLISTOR

Startlista publiceras senast kl. 20.00 2 dagar före aktuell tävlingsdag. Banan stängs i regel av hela morgonen före tävling och öppnas ca 30 minuter efter att sista tävlingsboll har startat. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tider för banans stängning vid tävling.

 

TÄVLINGEN

Anmälningsavgiften betalas via ”Min Golf-Golf.se” i samband med anmälan eller med Swish vid anmälan. Detta förutsätter att fungerande betalningsfunktion är i drift vid anmälningstidpunkten.

Spelare skall hämta sitt scorekort i shopen senast 20 minuter innan start.

Spelare skall senast 5 minuter före start befinna sig vid utslagsplatsen. Vid sen ankomst till tävling gäller regel 6-3.a. i Regler för Golfspel 2016.

Efter avslutad tävlingsrond skall spelare lämna sitt scorekort, underskrivet av markör och spelare, till tävlingsledningen vid ”scoring area” eller på annan av tävlingsledningen anvisad del av klubbhusområdet.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att vid hotande fara, t ex åska, eller kraftigt förändrade förhållanden, avbryta spelet.

Dynamisk klassindelning tillämpas vilket innebär att klassindelning skapas med ungefär lika många startande i varje klass. Vid vissa tävlingar finns separat damklass.

Priser, förutom medaljer i KM, som inte avhämtas av spelare vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Ombud accepteras.

 

ANMÄLNINGSAVGIFTER:

Seniorer: 100 Kr/person

Juniorer: 100 Kr/person

Partävling: 100 Kr/person

Tävlingsgreenfee uppgår till följande:

Senior: 250 Kr

Junior: 100 Kr

Undantag kan komma att förekomma från dessa bestämmelser vilket i så fall framgår under Tävlingsinformation i ”Min Golf-Golf.se”.