Bli Medlem

Medlemskap

Som medlem i Tranås GK spelar du på en naturskön skogs- och parkbana belägen vid Svartåns mynning till sjön Sommen.

Senior 5 100:-
*Vardagsmedlem 4 100:-
Hyra av spelrätt600:-
Studerande 22-29 år
(Studieintyg måste uppvisas)
2 400:-
Junior, äldre, 18-21 år 1 800:-
Junior, yngre, 13-17 år 1 500:-
Knattar, t.o.m. 12 år 900:-
**Distansmedlem3 600:-
***Greefeemedlem2 200:-
Passiv390:-

* Vardagsmedlemskap innebär att spelaren endast har rätt till spel på vardagar med starttid före 15.00. Vid spel på vardagar efter kl 15.00 eller lördag, söndag och helgdag ska halv greenfee erläggas.

** Gäller endast person som är folkbokförd mer än 10 mil från Tranås. Finns medlemskap i annan klubb krävs inte någon spelrätt. Är du inte medlem i någon annan golfklubb måste du ha spelrätt i Tranås GK.

*** Medlemskap utan spelrätt. Erhåller 3 greenfeerundor i GIT vilka bokas av vid spel. För ytterligare spel på Tranås GK och på andra klubbar betalas ordinarie greenfee.Fritt spel på korthålsbanan. 9-hålsrundor mot halv greenfee endast vardagar och helger efter kl. 15.00.

Familj med samma adress skall betala max 13.900 kr i medlemsavgifter.

Övriga avgifter

Vagnplats med skåp350:-
Nyckel till vagnbod, deponi50:-
Hyra av bana, per påbörjad timme2 000:-
Hyra av golfbil,
medlem med läkarintyg/gäst med läkarintyg/utan intyg
150:-/200:-/300:-
Seniorer vardag/helg250-500:-
Juniorer150:-
Startavgifter singeltävling 18/36 hål100/150:-

Korthålsbanan

Korthålsmedlem1 100:-
- rätt att spela obegränsat på korthålsbanan
- rätt att spela på stora banan för ordinarie greenfee (grönt kort krävs)
- passiv mot Svenska Golfförbundet
Greenfee Korthålsbanan, Senior/Junior (alla dagar)100:-/50:-
Hyra av korthålsbanan, per påbörjad timme500:-