Medlemsenkät Östgötasamarbetet

Medlemsenkät Östgötasamarbetet

Det är viktigt att alla medlemmar svarar på denna enkät som är rådgivande inför styrelsens beslut om TGK ska ingå i samarbetet även i framtiden. Detta beslut ska tas i styrelsen i september efter genomförd enkätundersökning. Vi har inte mailadresser till alla...