Är Du intresserad av att ställa upp som golfvärd vid något eller några tillfällen vid hög beläggning på banan? Uppdraget är att informera spelarna på första tee om speltempo och säkerhet på banan och att åka runt i golfbil och se till att spelet flyter på. Allt för att öka trivseln på banan.
Vi bjuder på fika/lunch den dag Du jobbar som golfvärd. Man kan dela upp tjänstgöringspassen under en dag så att man tjänstgör antingen för- eller eftermiddag.

Om Du är intresserad av detta så kontakta kansliet:
kansli@tranasgk.se eller på telefon 0140-31 16 61