Vid Tranås Golfklubbs årsmöte i Norraby avtackades idag Per (Pelle) Samuelsson för sina 25 år i styrelsen. För denna insats utsåg mötet Per till hedersmedlem i TGK och ordförande Bertil Fång överlämnade hedersdiplom och blommor. Av Smålands Golfförbund erhöll Per även en förtjänstmedalj i silver.

Per har under åren haft flera roller i styrelsen, bland annat som sekreterare och under de senaste åren har han varit klubbens kassör. Vi tackar Per för hans stora engagemang och arbete för Tranås Golfklubb!