Då är snart golfsäsongen 2017 över och vi kan se tillbaka på en till stor del positiv säsong. Vi har ökat antalet medlemmar med drygt 90 st. netto vilket är den högsta medlemsökningen på många år. TGK:s styrelse har som ni vet sagt upp det avtal med östgötaklubbarna Mjölby, Motala, Vreta Kloster och Finspångs GK som vi varit med i ca 10 år för omförhandling.

Orsaken till att vi sagt upp avtalet är att vi anser att det borde tas ut en reducerad greenfeeavgift på lördagar, söndagar och röda dagar. Vi kan se att vi har väldigt mycket besök från samarbetsklubbarna på dessa tider vilket gör att TGK:s medlemmar samt betalande greenfeegäster får svårt att boka attraktiva tider på vår bana.

Vi lovade på höstmötet 2016 att genomföra en rådgivande enkätundersökning bland våra medlemmar under säsongen 2017 vilket vi också gjort. Denna visade att medlemmarna är positiva till det samarbete vi har men ser man på den statistik som förs varje år så kan man se att TGK:s och Finspångs medlemmar är de som nyttjar samarbetet mindre än övriga. Statistiken visar att TGK har betydligt fler besök än medlemmar som besöker de andra klubbarna.

Vid de förhandlingar som förts med övriga klubbar under säsongen har vi föreslagit att det ska tas ut en reducerad greenfee på lördagar, söndagar och röda dagar men detta har inte varit förhandlingsbart så därför kommer den uppsägning av avtalet som TGK lämnade in i december 2016 att träda i kraft vilket innebär att TGK lämnar samarbetet 2018-01-01.

Motiveringen till styrelsens beslut är att vi måste öka tillgängligheten för egna medlemmar och betalande greenfeegäster.

Vi har även stämt av med golfshopen och krogen och spelarna från samarbetet är inga större kunder hos dessa.

Styrelsen kommer nu att påbörja arbetet med budgeten för 2018 efter de nya förutsättningarna när vi inte är med i samarbetet längre och den kommer att presenteras på höstmötet den 30 november.

 

Tranås 2017-09-27

Bertil Fång
Ordförande