Mars 2021

Nu närmar sig golfsäsongen med stormsteg och det händer en del spännande saker här på Tranås GK som jag vill informera om i detta ordförandebrev!

Kanslifunktionen

Vår kanslist Eva Sandberg har valt att sluta sin tjänst för att bli en glad pensionär. Eva gör sin sista arbetsdag i slutet av maj. Eva har gjort ett mycket bra arbete under de år hon varit anställd som kanslist i klubben och det blir en utmaning att ersätta henne!
Vi tror att vi funnit en bra lösning på detta då vi tecknat ett avtal med Ragneby Custom Golf AB. Det innebär att shopens personal kommer att sköta kansliuppdraget när Eva lämnar skutan. De personer som ni medlemmar kommer att möta på kansliet är förutom Karl Ragneby även Andreas Bodin som jobbade i shopen även förra säsongen och vår nya assisterande pro Anna-Maja Blom som tidigare arbetat på Vetlanda GK.

Formellt kommer shopen ta över kansliverksamheten från måndagen den 31 maj. Men dom kommer att finnas med från säsongstarten då de kommer att gå bredvid Eva för att komma in i rollen. Vid Grand Opening i shopen den 27 och 28 mars kommer ni märka att det skett vissa förändringar i shopen. Undertecknad kommer att finnas på plats dessa dagar för att informera er medlemmar om den nya organisationen.
Kansliet kommer att vara öppet vardagar mellan 08:00-13:00 under säsongen.

Arbeten på banan

Det pågår mycket förbättringsarbeten på banan. Många av dessa arbeten utförs av våra olika ideella resursgrupper som gör ett fantastiskt arbete. Några av de pågående arbeten är:

  • Förbättring av tee-område och vägar på hål 12. I början av säsongen kommer det att vara MUA. Denna säsong blir det grusgångar men tanken är att det ska vara gräsgångar i framtiden.
  • Förbättring av tee-område på hål 1 och hål 10.
  • Fortsatt arbete med det femåriga bunkerprojektet.
  • Förbättringar av olika anslutningsvägar från tee till fairway.
  • Röjningsarbeten.
  • Det kommer att påbörjas ett projekt där en översyn av tees kommer att göras. Detta kommer att vara ett flerårsprojekt.

Fastigheter

Det pågår även arbeten på våra fastigheter och vi ska även genomföra en del ytterligare arbeten under den kommande säsongen. Det enskilt största arbetet har skett i restaurangköket där golvet gjorts om och nya elledningar dragits för att öka säkerheten. Det påträffades en gammal vattenskada i väggen som gjorde att detta arbete drog ut på tiden.
I shopen kommer vi att bygga om för att få till den nya kanslifunktionen.
Det har även gjorts en utrymningsväg från verkstaden bakom shopen samt byggts om ett garage till kallförråd.
Det planeras för att fräscha upp våra vagnsbodar under den kommande säsongen.
Parkeringen vid driving rangen ska färdigställas.

Juniorverksamheten

Tranås GK gör en satsning på juniorer säsongen 2021. Det har bildats en ny juniorkommitté med engagerade föräldrar som själva är duktiga golfspelare. Juniorerna har trots pandemin kunnat genomföra vinterträning i Padelhallen.

Årsmöte 25 mars

Årets årsmöte kommer att genomföras digitalt. Hur ni ska anmäla er till detta möte framgick av kallelsen som nyligen skickades ut. Informationen finns även på hemsidan, www.tranasgk.se. Det kommer att krävas att man har tillgång till Teams i sin dator, surfplatta eller mobiltelefon för att kunna delta på årsmötet.
Det har inkommit en motion till årsmötet. Motionären föreslår att hål 18 görs om till ett par 3 hål på grund av den rådande trafiksituationen. Styrelsen kommer att lämna ett skriftligt yttrande till årsmötet.

Tävlingar

För närvarande råder det tävlingsförbud på grund av Covid- 19. Vi vet därför inte vad som kommer att gälla när tävlingssäsongen startar men TÄKO har lagt ett tävlingsprogram där man hoppas på att få börja tävla direkt. Vi återkommer med information om detta när vi vet mer.
Det händer mycket i en förening men det får räcka med detta för denna gång. Jag kommer att informera er medlemmar kontinuerligt under säsongen om vad som händer och sker på klubben.

Har ni förslag på hur vi kan förbättra vårt arbete så är ni hjärtligt välkomna att komma med förslag till mig eller någon annan i styrelsen eller lägga ett mail till kansliet.

 

Berra Fång
Ordförande