Banstatus

Måndag 23 oktober stänger vi hål 1 – 9 för säsongen då vi börjar med de tee ombyggnader och renoveringarna som är planerade under hösten. Toaletterna stänger vi också.

Hål 10 -18 är öppna för spel så länge som vädret tillåter och det är bollränna som gäller.

Driving Rangen är öppen året runt med belysning.

Vad har då bankommittén och Tojje planerat för ombyggnader under hösten vintern?

Hål 1 – Till höger om 1:ans green gör vi det lättare att hitta bollen, tar bort stenröset och gör en ny väg mot 2:ans tee.

Hål 2 – Nytt vitt och gult tee som blir 6 m brett och 20 m långt. Bakom green inramar vi greenen med att bygga ihop kullarna bakom green för ett skydd mot 3:ans tee och en snygg inramning.

Hål 3 – Ett helt nytt vitt och gult tee i samma höjd som gamla tee så vi lättare ser fairway och bunkern till höger. Röd tee flyttas fram 30 m. Stigen från 7:an till 8:an läggs igen och en stig görs på gamla 3:ans tee.

Hål 12 – Vi gör ett alternativt rött tee till höger om vägen 15 m längre fram än ordinarie röda tee.

Hål 17 – Röd tee renoveras jämnas till och får nytt gräs.

Hål 18 – Gul tee renoveras jämnas till och får nytt gräs. Det flyttas även lite närmare vägen.

Vi hoppas att ni uppskattar det jobb vi lägger ner för att utveckla banan. Vi får många positiva ord och det är både roligt och inspirerande för oss i bankommittén. Naturligtvis har vi fler planerade ombyggnader på banan men vi skall först ro i hamn dessa och efter det återkommer vi vad vi har på gång.

Följ oss på Instagram, Facebook eller klicka in på hemsidan (www.tranasgk.se) där vi lägger ut filmer om våra renoveringar och hur allt flyter på.