Vår kanslist Eva Sandberg har beslutat att sluta sin tjänst för att bli pensionär. Eva gör sin sista arbetsdag i slutet av maj. Kansliuppdraget kommer att i framtiden skötas av personal vid Ragneby Custom Golf AB.

Mer detaljerad information kommer i en ordförandeinformation inom den närmaste tiden och jag kommer också att informera om detta vid årsmötet den 25 mars och vid shopens Grand Opening helgen 27 och 28 mars.

Berra Fång
Ordförande