Då har vi kommit i gång med säsongen 2021. Banan är öppen och det spelas mycket golf vilket är roligt.
Här kommer lite information om vad som händer på klubben.

Kansliet

Vår kanslist Eva Sandberg gjorde sin sista arbetsdag på TGK fredag 28 maj. Eva har valt att gå i pension och vi tackar Eva för de år som hon har arbetat på TGK:s kansli och önskar henne allt gott som pensionär! När Eva nu lämnar oss kommer kansliet att bemannas av vår pro Karl Ragneby med personal och kansliet kommer att ha öppet mellan kl. 08:00-13:00 på vardagar. Men då shopen har öppet längre så finns personalen på plats även på andra tider.

Covid 19 och tävlingar

Från den 1 juni är det åter tillåtet att tävla, första tävlingen avgörs söndag 6 juni och är Volvo World Golf Challenge som presenteras av SKOBES.
Ordinarie golfregler gäller från 1 juni så som att man ska kratta i bunkrar, ingen lättnad för boll som hamnar i skoavtryck i bunker, man får lyfta flagga om man vill. Man ska dock som enskild spelare se till att hålla avstånd vid allt spel.

Norrabynäs (STIGA-villan)

Som jag tidigare informerat om så planerar fastighetsägaren Norrabynäs att riva nuvarande fastighet som är en enfamiljsbostad och uppföra en flerfamiljsbostad med 18 exklusiva bostadsrätter. Då fastigheten ligger där den ligger så kommer golfklubben att påverkas när det gäller hur en väg till fastigheten ska förläggas. Fastighetsägaren ett servitut att använda befintliga, nuvarande vägen, men detta servitut gäller för en enfamiljsbostad och kan inte komma ifråga för en flerfamiljsfastighet.
Vid diskussioner med fastighetsägaren och Tranås kommun har fastighetsägaren föreslagit ett byte av mark som innebär att TGK skulle få ta över marken där nuvarande angöringsväg till fastigheten ligger mot att en ny väg byggs norrut vilket innebär att hål fem och sex på korthålsbanan försvinner. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska hantera denna fråga för att sedan förhandla med fastighetsägaren.
Tranås kommun är positiv till planerna på ett exklusivt boende och har möjlighet som markägare att genomföra detta då man har planmonopol på marken. Ärendet ska inom kort ut på samråd och då kan Länsstyrelsen ha synpunkter utifrån strandskyddsreglerna.

Motion Hål 18

Den av styrelsen utsedda arbetsgruppen har haft sitt första sammanträde och kommer under sommaren ta fram olika förslag på lösningar som ska presenteras för styrelsen i augusti eller september.

Väg mellan hål fyra och fem

Tranås kommun har sålt en fastighet som delar av anslutningsvägen mellan hål fyra och fem. Vägen mellan hålen måste därför flyttas. Arbete ska inte påverka spelet utan vi ska kunna passera även när den nya vägen anläggs. Detta arbete kommer att påbörjas i början av juni.

Hål 12

Det har kommit synpunkter på att det bör vara rött pliktområde utmed hela sidan mot Svartån på hål 12 då det är svårt att avgöra från tee om bollen hamnar i rött pliktområde eller out. Regelansvariga i klubben kommer att ta ställning till dessa synpunkter vid ett möte första veckan i juni och kommer att meddela om vilket beslut som tagits innan den första tävlingen den 6 juni.

Jag önskar alla en fin sommar med mycket golf!
Svinga lugnt!

Bertil Fång
ordförande