Alla hål har numera en mätpunkt (en platta med ett mått) som finns på respektive tee. Det innebär att det mått som anges på tee-skylten är mätt från den punkten och till mitten på green.

Alla teeskyltar sitter numera vid sidan om tee för att underlätta skötsel.