Demodagar

Demodagar

Tisdag 2 maj kl. 15-19 Cobra Klubbor
Onsdag 24 maj kl. 15-18 PING Putters och wedgar
Onsdag 24 maj kl. 15-19 PING Klubbor
Onsdag 24 maj kl. 15-18 MGI Elvagnar
Torsdag 25 maj kl. 15-19 Cobra Klubbor & Putters
Måndag 3 juli kl. 13-19 PING Putters & wedgar
Måndag 3 juli kl. 15-18 PING Klubbor