Demodagar

Demodagar

Måndag 10 april kl. 11-15 Titleist Klubbor
Onsdag 24 maj kl. 15-18 PING Putters och wedgar
Onsdag 24 maj kl. 15-19 PING Klubbor
Onsdag 24 maj kl. 15-18 MGI Elvagnar
Måndag 3 juli kl. 13-19 PING Putters & wedgar
Måndag 3 juli kl. 15-18 PING Klubbor