Tor 20/4 kl.17.00-20.00 samling vid klubbhuset. Vi kan tyvärr konstatera att vi bl.a. med anledning av det låga deltagarantalet vid den senaste städdagen känner att vi behöver mer hjälp av medlemmarna för att vi ska få banan i det skick vi alla förmodligen vill ha. 

Äntligen är säsongen igång och banan har öppnat. Detta har i vinter förgåtts av ett antal arbetsdagar och även av den traditionella arbetsdagen. Klubben och kanske framförallt vi i bankommitten tycker att det är kul att det finns de som ställer upp på dessa dagar men vi tycker också att det vore roligt om vi kunde bli fler. Vi, och kanske även ni, kan tyvärr konstatera att vi bl.a. med anledning av det låga deltagarantalet vid den senaste städdagen känner att vi behöver mer hjälp av medlemmarna för att vi ska– få banan i det skick vi alla förmodligen vill ha. Med anledning av detta kallar vi nu till en ny städkväll där vi hoppas att så många som möjligt kommer. Vi behöver er hjälp!

Vi tror också att dessa tillfällen är ypperliga för att lära känna varandra i klubben lite bättre, så att vi förhoppningsvis ökar på vår klubbkänsla. Ta gärna med en räfsa eller kratta men har ni inte det så kom ändå. Det finns alltid arbete.

Bankommittén genom Magnus Karlsson