Lokala Regler

  1. Generella lokala regler

1.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

 

1.2 Följande markeringar gäller på banan

Banmarkering Innebörd Regel i ”Regler för Golfspel
2012-2015”
Vit
Gul
Röd
Blå
Blå-vit
Orange
Markering (vilken färg
som helst) med grön topp
Out of Bounds
Vattenhinder
Sidovattenhinder
Mark Under Arbete (MUA)
MUA-spel förbjudet
Oflyttbart hindrande föremål
Miljökänsligt område
27
26
26
25
Bilaga 1, Del B 2a
24-2
Bilaga 1, Del B 2b

 

2. Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)

Vid spel av hål 9 och av hål 18 är en boll som passerat asfaltvägen, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

Vattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
Skador i bunker såsom blottade stenar gropar eller fåror orsakade av rinnande vatten.
Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet. Myrstackar.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Samtliga teeskyltar och avståndsmarkeringar.
Träd med stödpinne eller orange markering, Om ett nyplanterat träd med stödpinne markerat med orange markering, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen droppas i enlighet med Regel 24-2 (oflyttbart hindrande föremål).
När spelaren tar lättnad enl. Regel 24-2 för skyddsnätet mellan hål 14 och 15, som är ett oflyttbart hindrande föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta genom eller under nätet.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

Droppzon (Regel 26-1 i,ii)

På hål nummer 12 finns en droppruta. Om en boll är i vattenhindret, eller det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret, får spelaren (i) fortsätta enligt Regel 26-1, eller (ii) som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

Styrelsen Tranås GK                                                   Godkända av Smålands GDF april 2016