Lokala Regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)

Vid spel av hål 9, hål 17 och av hål 18 är en boll som passerat asfaltvägen, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

Vattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
Skador i bunker såsom blottade stenar gropar eller fåror orsakade av rinnande vatten.
Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet. Myrstackar.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Samtliga teeskyltar och avståndsmarkeringar.
Träd med stödpinne eller orange markering, Om ett nyplanterat träd med stödpinne markerat med orange markering, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen droppas i enlighet med Regel 24-2 (oflyttbart hindrande föremål).
När spelaren tar lättnad enl. Regel 24-2 för skyddsnätet mellan hål 14 och 15, som är ett oflyttbart hindrande föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta genom eller under nätet.

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

Droppzon (Regel 26-1 i,ii)

På hål nummer 12 finns en droppruta. Om en boll är i vattenhindret, eller det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret, får spelaren (i) fortsätta enligt Regel 26-1, eller (ii) som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag